REKOM mreža pomirenja

Izmene i dopune Statuta Koalicije za REKOM

Izmene i dopune Statuta Koalicije za REKOM usvojene su na Skupštini Koalicije za REKOM održanoj u Sarajevu 26. juna 2011. godine.

 

Statut Koalicije za REKOM