KOMRA rrjeti i pajtimit

25.04.2024.

Ukë u zhduk më 28 prill 1999

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Ushtari i UÇK-së e ka dëgjuar urdhrin që plaku të kthehet në fshat. Uka nuk është parë më. Ushtari i UÇK-së është dënuar dhe është liruar në datën 26. 1. 2000.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.