KOMRA rrjeti i pajtimit

30.11.2014.

TV spotet – Fushata “KOMRA – jepe nënshkrimin!”

Vazhdimi i fushatës së parë mediale të Nismës për KOMRA.

Autori i spoteve regjisori Slobodan Šijan.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.