KOMRA rrjeti i pajtimit

31.05.2024.

Sahit, Ruzhdi (Suka), Yll dhe Ruzhdi (Alijaj) edhe më tutje janë të pagjetur

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Sahiti ka qenë arsimtar i matematikës në gjimnaz, Ruzhdi (Suka) ka qenë portier në shkollën fillore. Ylli ka qenë student, kurse Ruzhdi (Alijaj) në vitin shkollor 1998 e kishte përfunduar shkollën e mesme.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.