KOMRA rrjeti i pajtimit

14.06.2024.

Pesëmbëdhjetë persona u zhdukën më 28 qershor në Dojnice

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Patrulla e KFOR-it, në mëngjesin e datës 28 qershor ka shkuar në fshatin Dojnicë. Të gjitha shtëpitë kanë qenë të djegura. Ushtarët kanë kërkuar nëpër rrethinën e fshatit, por nuk i kanë gjetur serbët e nxjerrë nga fshati. Edhe më tutje janë të zhdukur.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.