KOMRA rrjeti i pajtimit

lufta_ne_kosove-_9779

21.12.2016.

Mbi 130 mijë njerëz kanë humbur jetën në luftërat e ish-Jugosllavisë

KOMRA, Kosovo, Natasha Kandiq

 

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, Koalicioni për KOMRA sot në Prishtinë organizon prezantimin publik të hulumtimeve të veta mbi humbjeve njerëzore dhe të objekte të ndalimit në kohën e luftërave në territorin e ish Jugosllavisë.

Përkrahja për themelimin e KOMRA-s dokumentimi i viktimave të luftës dhe i vendeve të ndalimit Koalicioni për KOMRA gjatë vitit 2016 ka bërë një përparim të rëndësishëm në dokumentimin e viktimave të luftës dhe të vendeve të ndalimit në periudhën prej vitit 1991 deri në vitin 1999, gjë që në mënyrë të drejtpërdrejtë i ndihmon rritjes së shanseve për themelimin zyrtar të Komisionit rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe rrethanave në të cilat së paku 130.000 njerëz kanë humbur jetën në luftërat në territorin e ish RSFJ-së.

Organizatat joqeveritare, Fondi për të Drejtën Humanitare, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, Shoqata Drejtësia Tranzicionale, Përgjegjësia dhe Përkujtimi në B dhe H dhe Qendra për Demokraci dhe Drejtësi Tranzicionale e kanë konstatuar identitetin dhe rrethanat e vrasjes të rreth 22.000 njerëzve dhe i kanë dokumentuar 600 vende të ndalimit të së paku 150.000 njerëzve, shtetas të B dhe H.

Tribunali i Hagës e ka vërtetuar identitetin e rreth 12.000 viktimave të krimeve të luftës.

 

(Publikuar në botapress 19. 12. 2016.)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.