KOMRA rrjeti i pajtimit

20.11.2010.

OJQ-të dhe veteranët –Shkup, Maqedoni-20.11.2010.

2010, Konsultimet nacionale, Maqedonia, OJQ, Veteranët

Bëhet fjalë për konsultimet e dyta mbi iniciativën për themelimin e KOMRA-së në Maqedoni. Konsultimet i ka organizuar Aksioni për Paqe nga Prilepi. Në takim morën pjesë 40 pjesëmarrës/e nga territori i Maqedonisë. Takimin e moderuan Gordana Duvnjak (Këshilli Koordinues për KOMRA-në, Maqedoni) dhe Boro Kitanoski (koordinatorë nacional i procesit konsultativ në Maqedoni). Karakteristikë ishte se në takim morën pjesë përfaqësuesit e gati të gjitha shoqatave më të mëdha të veteranëve nga Maqedonia, ato shqiptare dhe maqedone.

Për konsultimet raportuan mediat si: TV Kanal 5, A1 TV, Alsat-M TV, TELMA TV, Sitel TV, MRTV.

Sugjerimet, opinionet dhe rekomandimet