KOMRA rrjeti i pajtimit

20.11.2010.

OJQ-të dhe veteranët –Shkup, Maqedoni-20.11.2010.

2010, Konsultimet nacionale, Maqedonia, OJQ, Veteranët

Bëhet fjalë për konsultimet e dyta mbi iniciativën për themelimin e KOMRA-së në Maqedoni. Konsultimet i ka organizuar Aksioni për Paqe nga Prilepi. Në takim morën pjesë 40 pjesëmarrës/e nga territori i Maqedonisë. Takimin e moderuan Gordana Duvnjak (Këshilli Koordinues për KOMRA-në, Maqedoni) dhe Boro Kitanoski (koordinatorë nacional i procesit konsultativ në Maqedoni). Karakteristikë ishte se në takim morën pjesë përfaqësuesit e gati të gjitha shoqatave më të mëdha të veteranëve nga Maqedonia, ato shqiptare dhe maqedone.

Për konsultimet raportuan mediat si: TV Kanal 5, A1 TV, Alsat-M TV, TELMA TV, Sitel TV, MRTV.

Sugjerimet, opinionet dhe rekomandimet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.