KOMRA rrjeti i pajtimit

29.01.2011.

Pakicat –Shkup, Maqedoni-29.01.2011.

2011, Konsultimet rajonal, Maqedonia, minoritetet

Konsultimet rajonale me përfaqësuesit e komuniteteve jo-shumicë janë mbajt në Shkup me 50 pjesëmarrës nga tërë hapësirat e ish Jugosllavisë. Takimin e hapi Gordana Duvnjak (Këshilli koordinues i Koalicionit për KOMRA-në, anëtare nga Maqedonia), Tatko Gajica (Parlamenti Kroat), Shaip Kamberi (Kryetar i Komunës së Bujanocit, Serbi). Foli edhe Nataša Kandić (Fondi për të drejtën Humanitare, Serbi). Konsultimet i moderoi Boro Kitanovski (Aksioni për paqe, Prilep, Maqedoni). Për këtë ngjarje kanë raportuar mediet Maqedone dhe Kosovare.

Përmbledhja e rekomandimeve, propozimeve dhe opinioneve

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.