KOMRA rrjeti i pajtimit

29.01.2011.

OJQ-Sarajevë, B dhe H-29.01.2011

2011, B dhe H, Konsultimet nacionale, OJQ, Projekt Statuti

Konsultimet nacionale me organizatat joqeveritare mbi draft Statutin e KOMRA-s

Në Sarajevë, organizuar nga Gazetarët e B dhe H janë mbajtur konsultimet mbi draft Statutin e KOMRA-s me organizata joqeveritare. Folës ishin Amir Kulaglliq nga Srebrenica, Bosnja dhe Hercegovina, Borka Rudiç nga Gazetarët e B dhe H, Sarajevë.
Ato ishin konsultimet e fundit mbi draft Statutin e KOMRA-s.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.