KOMRA rrjeti i pajtimit

29.01.2011.

OJQ-Sarajevë, B dhe H-29.01.2011

2011, B dhe H, Konsultimet nacionale, OJQ, Projekt Statuti

Konsultimet nacionale me organizatat joqeveritare mbi draft Statutin e KOMRA-s

Në Sarajevë, organizuar nga Gazetarët e B dhe H janë mbajtur konsultimet mbi draft Statutin e KOMRA-s me organizata joqeveritare. Folës ishin Amir Kulaglliq nga Srebrenica, Bosnja dhe Hercegovina, Borka Rudiç nga Gazetarët e B dhe H, Sarajevë.
Ato ishin konsultimet e fundit mbi draft Statutin e KOMRA-s.