KOMRA rrjeti i pajtimit

17.11.2010.

Pse KOMRA – TV spotet

Fushata rajonale e Koalicionit për KOMRA

Faktet mbi të gjitha viktimat e luftrave të viteve 1991-2001

TV spotet nga fushata e parë, promocionale për themelimin e KOMRA-së me të cilën kjo Nismë i prezantohet publikut të gjerë në të gjitha vendet e rajonit. Fushata ka zgjatur rreth gjashtë muaj, përgjatë vitit 2010.

Spotet i ka sajuar ekipi krijues i Nismës për KOMRA, i udhëhequr nga Nadežda Milenković, me regji të Milutin Petrović.

Për mua

Deklaratat e viktimave

Deklaratat e viktimave

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.