Lajme

Pse KOMRA – TV spotet

Fushata rajonale e Koalicionit për KOMRA

Faktet mbi të gjitha viktimat e luftrave të viteve 1991-2001

TV spotet nga fushata e parë, promocionale për themelimin e KOMRA-së me të cilën kjo Nismë i prezantohet publikut të gjerë në të gjitha vendet e rajonit. Fushata ka zgjatur rreth gjashtë muaj, përgjatë vitit 2010.

Spotet i ka sajuar ekipi krijues i Nismës për KOMRA, i udhëhequr nga Nadežda Milenković, me regji të Milutin Petrović.

Për mua

Deklaratat e viktimave

Deklaratat e viktimave