KOMRA rrjeti i pajtimit

Screenshot from 2020-05-31 23-36-02

16.12.2019.

Forumi i XII-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale në vendet Post-jugosllave

Hrvatska, Zagreb

Forumi i XII-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale në vendet Post-jugosllave

Forumi i XII-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale në vendet Post-jugosllave: Zarko Puhovski

Panel 1: Drejtësia Tranzicionale dhe pajtimi në hapësirën e ish Jugosllavisë

Panel 2: Politikat dhe praktikat e përkujtimit të ngjarjeve e të viktimave të luftërave të viteve nëntëdhjetë

Panel 3: Ku janë dhe me çka merren të gjykuarit në Hagë pas dënimit më burgosje?

Që viktimat të jetojnë në kujtesën e shoqërisë -Dhjetor – XII FTPBJ -programi

Kuvendi i 9-të i Koalicionit për KOMRA-n