KOMRA rrjeti i pajtimit

Screenshot from 2020-05-31 23-36-02

16.12.2019.

Forumi i XII-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale në vendet Post-jugosllave

Hrvatska, Zagreb

Forumi i XII-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale në vendet Post-jugosllave

Forumi i XII-të Ndërkombëtar për Drejtësinë Tranzicionale në vendet Post-jugosllave: Zarko Puhovski

Panel 1: Drejtësia Tranzicionale dhe pajtimi në hapësirën e ish Jugosllavisë

Panel 2: Politikat dhe praktikat e përkujtimit të ngjarjeve e të viktimave të luftërave të viteve nëntëdhjetë

Panel 3: Ku janë dhe me çka merren të gjykuarit në Hagë pas dënimit më burgosje?

Që viktimat të jetojnë në kujtesën e shoqërisë -Dhjetor – XII FTPBJ -programi

Kuvendi i 9-të i Koalicionit për KOMRA-n

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.