KOMRA rrjeti i pajtimit

06.05.2024.

Eshtrat e Beqirit nuk janë gjetur ende

Dinjitet për të zhdukurit, Missing persons, Personat e zhdukur

Zënia rob e civilëve dhe pushkatimi te kanali në fshatin Çikatovë e Vjetër/Staro Čikatovo ka qenë aksion i br.mt. 37. të UJ-së dhe Detashmentit 86. Të NJPP. 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.