KOMRA rrjeti i pajtimit

16.05.2024.

“Është i vdekur, kërkoje përtej lumit”

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Polici i cili i kishte thënë Smajlit se i biri i tij është i vdekur ka punuar me Hakiun, kishin qenë së bashku në specializim në fabrikën e armëve në Kragujevc.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.