KOMRA rrjeti i pajtimit

Meja Korenica 1 Alb

26.04.2024.

Ende nuk janë gjetur mbetjet mortore të 16 meshkujve

Dinjitet për të zhdukurit, Missing persons, Personat e zhdukur

info heading

info content

Deri më sot, asnjë lule nuk është vendosur në vendin e 7 varreve në Batajnicë, në të cilat shteti i Serbisë i ka fshehur trupat e viktimave të krimeve të luftës.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.