KOMRA rrjeti i pajtimit

27.05.2024.

Đorđe u pa për herë të fundit më 22 maj 1999

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Njerëzit zhdukeshin pa asnjë gjurmë.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.