KOMRA rrjeti i pajtimit

Podržavam REKOM logo

09.08.2016.

DOKUFEST & KOMRA: debatin mbi pajtimin në rajon

Debati, DOKUFEST, KOMRA, nataša kandić

Podržavam REKOM logo

 

Dokufest, së bashku me Koalicionin për KOMRA ju fton që me datë në ora 17:00, në sallën 10.08.2016. të merrni pjesë në debatin mbi pajtimin në rajon.

Pas konflikteve të armatosura mes viteve 1991 – 2001, në të cilat ishin të kyçura të gjitha vendet e ish–Jugosllavisë, shoqëritë e këtyre vendeve nuk kanë shkuar shumë përpara në procesin e pajtimit. Procesi i pajtimit na hap shumë pyetje të cilat do jenë temë e këtij debati.

Çka paraqet procesi i pajtimit në rajon? Cili është kontributi i politikanëve të rajonit në këtë proces? Cili është roli i EU-së në procesin e pajtimit në rajon? Çka është dhe si duhet të jetë pajtimi institucional? Si duhet shfrytëzuar trashëgiminë e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë, me qëllim të fillimit të procesit të pajtimit? A ka potencial shoqëria civile për trasimin e themeleve të procesit të pajtimit? A ndihmon REKOM-i në zgjedhjen e disa problemeve në procesin e pajtimit dhe cili është potenciali i tij?

Këto pyetje do të diskutohen nga panelistët Zarko Puhovski, Natasa Kandic, Shkelzen Maliqi, Petar Miletic.