KOMRA rrjeti i pajtimit

Podržavam REKOM logo

09.08.2016.

DOKUFEST & KOMRA: debatin mbi pajtimin në rajon

Debati, DOKUFEST, KOMRA, nataša kandić

Podržavam REKOM logo

 

Dokufest, së bashku me Koalicionin për KOMRA ju fton që me datë në ora 17:00, në sallën 10.08.2016. të merrni pjesë në debatin mbi pajtimin në rajon.

Pas konflikteve të armatosura mes viteve 1991 – 2001, në të cilat ishin të kyçura të gjitha vendet e ish–Jugosllavisë, shoqëritë e këtyre vendeve nuk kanë shkuar shumë përpara në procesin e pajtimit. Procesi i pajtimit na hap shumë pyetje të cilat do jenë temë e këtij debati.

Çka paraqet procesi i pajtimit në rajon? Cili është kontributi i politikanëve të rajonit në këtë proces? Cili është roli i EU-së në procesin e pajtimit në rajon? Çka është dhe si duhet të jetë pajtimi institucional? Si duhet shfrytëzuar trashëgiminë e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavinë, me qëllim të fillimit të procesit të pajtimit? A ka potencial shoqëria civile për trasimin e themeleve të procesit të pajtimit? A ndihmon REKOM-i në zgjedhjen e disa problemeve në procesin e pajtimit dhe cili është potenciali i tij?

Këto pyetje do të diskutohen nga panelistët Zarko Puhovski, Natasa Kandic, Shkelzen Maliqi, Petar Miletic.

 

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.