KOMRA rrjeti i pajtimit

Deklaratat e politikanëve të Kosovës për pajtimin dhe bashkëpunimin rajonal

Kosovë

Në procesin e ballafaqimit me të kaluarën është tejet e rëndësishme që personat që mbajnë poste të larta shtetërore ta fusin në agjendën e tyre politike çështjen e pajtimit ndërmjet popujve në territorin e ish-Jugosllavisë. Në vazhdim do i publikojmë të gjitha deklaratat e presidentëve, kryeministrave dhe ministrave të punëve të jashtme në lidhje me pajtimin.

Mbledhja e qëndrimeve të këtyre liderëve bëhet në kuadër të debatit mbi pajtimin, të inicuar nga Koalicioni Rajonal për KOMRA.

 

Pajtimi dhe bashkepunimi rajonal_KS