KOMRA rrjeti i pajtimit

22.04.2024.

Çdo gjurmë e ekzistencës së bebes, Florentinës, është shkatërruar.

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Florentina ka vdekur në kolonën që lëvizte drejt Shqipërisë. Është varrosur pranë rrugës në fshatin Bishtazhin/Bistražin. Menjëherë pas  luftës, në atë vend është ndërtuar një pompë e benzinës. Çdo gjurmë e ekzistencës së bebes, Florentinës, është shkatërruar.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.