KOMRA rrjeti i pajtimit

17.05.2024.

Brahimt nuk është gjetur ende

Dinjitet për të zhdukurit, Missing persons, Personat e zhdukur

Brahimi dhe Azemi kanë ushqyer bagëtinë e pastaj kanë shkuar ti vizitojnë shtëpitë. Pas tyre në fshat kanë arritur edhe kushërinjtë Shefqeti dhe Murtezi. Në fshat ka qenë prezent vetëm policia. Ende nuk është gjetur trupi i Brahimit.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.