KOMRA rrjeti i pajtimit

25.06.2024.

Borivoje është parë për herë të fundit më 22 qershor

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Motrat e tij kanë dëgjuar nga murgeshat se Borivoje ua kishte treguar atyre vërtetimin nga UÇK-ja se mund të lëvizte lirisht.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.