KOMRA rrjeti i pajtimit

06.06.2024.

Askush nuk e di se çfarë ndodhi me Natalia

Dinjitet për të zhdukurit, Personat e zhdukur

Për identifikimin e mbetjeve mortore të Natalias me analizën e ADN-së nuk janë mbledhur mjaft mostra gjaku.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.