KOMRA rrjeti i pajtimit

Proslost za buducnost

16.12.2011.

E kaluara për të ardhmen: 5 vitet e para

Filmi flet për pesë vitet e para të procesit konsultativ nga persepktiva më intime, më emocionale. Pjesëmarrësit janë takuar në shumë qytete anembanë rajonit për të biseduar rreth KOMRA-së, në ndërkohë janë bërë miq, dhe në këtë film ata flasin për përjetimet dhe aventurat të cilat i përcollën gjatë pesë viteve të para të Procesit KOMRA, që kishte filluar me 5 maj 2006.

Nisma për themelimin e komisionit rajonal sipas meje është ide tejet e guximshme dhe e patrembur, kuptimi i vërtetë i së cilës është faktikisht në vetë procesin, sepse kemi arritur që rreth një tavoline të sjellim njerëz që kanë pasur përvoja të ndryshme gjatë luftës, dhe në përputhje me këtë ata sot kanë nevoja e pritje të ndryshme.

Amir Kulagić, Srebrenicë

Autori i filmit Marko Cvejić

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.