KOMRA rrjeti i pajtimit

luftaas-640x356

21.12.2016.

13.535 persona janë vrarë e zhdukur nga viti 1998-2000 në Kosovë

KOMRA, Kosovo, Natasha Kandiq

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë ka bërë prezantimin e organizuar nga Koalicioni për KOMRA mbi humbjet njerëzore dhe kampet e mbajtjes se periudhës se luftërave në ish-Jugosllavi.

Natasha Kandiq, koordinatore e projektit KOMRA ka thënë se presin që udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor të nxisin bashkëpunimin rajonal.

Sipas saj, me rëndësi është që të identifikohen të gjitha viktimat që kanë pësuar gjatë këtyre luftërave, njofton Klan Kosova.

Ndërsa, Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën Humanitare Kosovë ka thënë se komuna me më së shumti të vrarë dhe të zhdukur është ajo e Gjakovës, e më pas janë Drenica dhe Malisheva.

“Nga janari i vitit 1998 deri në vitin 2000 janë vrarë dhe zhdukur 13.535 persona në Kosovë”, ka thënë ai.

Gjatë këtij prezantimi është shfaqur një film dokumentar me pamje të objekteve që janë dëmtuar gjatë luftërave në ish-Jugosllavi.

 

(Publikuar në gazetamonitor 19. 12. 2016.)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.