REKOM mreža pomirenja

Naslovna strana

10.07.2015.

ZBORNIK: Tranziciona pravda i pomirenje u postjugoslovenskim zemljama

Naslovna strana

Glasovi institucija, verskih zajednica, aktivista, akademije, kulture i žrtava

 

Zbornik sadrži izlaganja, diskusije i komentare predstavnika institucija, verskih zajednica, nevladinih organizacija, članova epistemološke zajednice i umetnika o postignućima i preprekama u suočavanju sa prošlošću i pomirenju, kao i ispovesti žrtava, učesnika/ica Devetog i Desetog foruma za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama.

Urednice zbornika Svetlana Slapšak i Nataša Kandić

Izdavač: Koalicija za REKOM, 2015.

 

Tranziciona pravda i pomirenje

u postjugoslovenskim zemljama

 

 

 

Sadržaj:

Uvod

Nataša Kandić: REKOM je kamen temeljac odnosa prema prošlosti

I Tranzicijska pravda

Niko Grubešić: Postignuća u BIH

Tonči Staničić: Žrtve moraju govoriti

Selim Selimi: Kosovo je napredovalo

Dhurata Hoxha: Osnivanje Međuministarske radne grupe za suočavanje s prošlošću na Kosovu

Mary Anne Hennessey: Institucionalne reforme i pomirenje grade osnovu održivog mira

Dr Goran Šimić: Strategija tranzicijske pravde u BiH

Bojan Glavašević: Napravili smo jasnu razliku između prava i pravde

Krivična pravda

Sandra Orlović: Srbija nema strategiju procesuiranja ratnih zločina

Dženana Karup Druško: U BiH se ne primenjuje državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina

Vesna Teršelič: Zabrinjava porast isključivosti

Tea Gorjanc Prelević: U Crnoj Gori nema nijedne optužnice po osnovu komandne odgovornosti

Nora Ahmetaj: Prednost suđenjima pred sudovima Republike Kosova

Mirko Klarin: Utvrđene i presuđene činjenice glavno su nasleđe Haškog tribunala

Dr Denisa Kostovicova: Uslovljavanje evrointegracija saradnjom sa Haškim tribunalom

Zoran Pusić: Haški sud je bio uspješan, najedanput se stalo

Dr Gentian Zyberi: REKOM je instrument za nastavak rasprave o svemu što se dogodilo tokom ratova

Dr Jelena Subotić: Ideja postkonfliktne pravde ugrađena je u celokupan nacionalni diskurs

Dr Jasna Dragović-Soso: Sudski narativi nisu imali odjeka u široj javnosti

Dr Kristen Perrin: Poziv iz sudnice na zaborav

Dr Katarina Ristić: Legalni narativi o žrtvama ne dolaze do zajednice počinilaca

Činjenice, zajednička istorija

Prof. Žarko Puhovski: Naša stvar je sramoćenje počinitelja

Dr Anna Di Lellio: REKOM-ovo najveće postignuće jeste vraćanje pitanja pravde u prvi plan javne debate

Dr Jasna Dragović-Soso: Izvinjenja nakon obavljenog rada na očuvanju sećanja

Dr Jelena Obradović-Wochnik: Tiha javnost nije na strani zločina

Dr Sari Wastell: Zajednička istorija

Prof. Sergej Flere: Istorija je jedan od kanala najjačeg reproduciranja nacionalnih mitova i legendi

Dr Christian Nielsen: Razdoblje prije i posle 1991. jeste povezano

Dr Eric Gordy: Najmanje ima slobodne komunikacije između institucija i javnosti

Ivor Sokolić: Civilno društvo ima potencijal da predvodi promene u percepciji javnosti

Adriatik Kelmendi: Priznavanje žrtava i Kosova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Igor Cvetkovski: Diskriminacija i nejednak tretman veterana i civilnih žrtava su i dalje prisutni

Prof. Zdravko Grebo: Činjenice, najpre!

Prof. Žarko Puhovski: Iz poraza u poraz do konačne pobjede

II Pomirenje

Željko Komšić: Treba reagovati, ali i pružiti ruku pomirenja

Miroljub Vitorović: Pomirenje je proces

Engjellushe Morina: Suočavanje s prošlošću najpre započeti u okviru jednog društva

Fra Ivan Šarčević: Moramo se suočiti s našom poviješću, s našom prošlošću

Husein efendija Smajić: Vjerske zajednice nisu odgovorne za ono što se dogodilo od 1992. do 1996.

Otac Vanja Jovanović: Pomirenje jednih s drugima je proces

Jakob Finci: Pomirenje preko povjerenja

Hodža Rexhep Lushta: Istinski dijalog i razumevanje između suprotstavljenih strana najbolji je način za opraštanje i pomirenje

Dr Christopher Lamont: Odgovornost i praštanje su komplementarne perspektive

Fra Ivo Marković: Ideji pomirenja treba vizija i iskorak

Nataša Kandić: Razumevanje i tumačenje pojma i procesa pomirenja

Dr Hrvoje Klasić: Proces pomirenja ne može se posmatrati odvojeno od procesa razumjevanja

Prof. Zoran Pajić: Ponavlja se međugeneracijski ciklus „istorijskog obračuna“ i nasilja

Dr Spomenka Hribar: Pomirenje: proces ili konačni cilj?

Dr Denisa Kostovicova: Proces pomirenja primarno se odigrava kroz komunikaciju

Nebojša Petrović : Potrebno je humanizovati druge

Mirko Klarin: Pomirenje iz ugla ratnih zločinaca

Dr Avila Kilmurray: Potreba je žrtve da ispriča svoju priču i bude saslušana

Kultura, umetnost i činjenice

Prof. Svetlana Slapšak: Kultura smelo pita o tome šta je prošlost

Prof. Svetlana Slapšak: Širenje istine i etika obada

Dino Mustafić: Umjetnička istina ne smije da relativizira

Lazar Stojanović: Kada hoće i kada se usudi, umetnost osvaja slobodu za žrtve

Ante Perković: Nevidljivi duhovni prostor i danas postoji

Prof. Svetlana Slapšak: Pozorište služi da uznemirava i izaziva nelagodnost

Alban Ukaj: Otvaranje tema iz rata nije bilo jednostavno

Maja Izetbegović: Imam privilegiju da na sceni pričam o svom iskustvu

Stevan Bodroža: Umetnost koja propituje

Hazim Begagić: Važno je da smo fenomen muzičke škole u Zenici vratili u javni diksurs

Andrej Nosov: Pogled iz perspektive drugog

Bojan Munjin: Na jednom mestu protagonisti jugoslavenske tragedije

Lazar Stojanović: Činjenica u različitim kontekstima menja vrednost i predznak

Vesna Kesić: Na žene žrtve gleda se kao na krivce vlastite sudbine

Ivana Lalić: Zaštićeni svedoci razočarani su institucijama sistema

Pjer Žalica: Žrtve su heroji rata

 

III Glasovi žrtava

 • †Mirko Kovačić: Dijalog u logoru
 • Zoran Kosić: Veterani razgovaraju o pomirenju
 • Mirjana Učakar: „Izbrisani“ imaju poteškoće u ostvarivanja prava na odštetu
 • Dragan Pjevač: Oslobađajuće haške presude vratile su proces suočavanja s prošlošću na početak
 • Bekim Gashi: Ja sam najpovređeniji čovek na svetu
 • Nada Bodiroga: Cipela moje mame, jedini preživjeli svjedok
 • Sunčica Antić: Moj mrtav otac se 15 godina vodio kao živ
 • Ljubiša Filipović: Prvo pomirenje, pa povratak
 • Marica Šeatović: Moja potraga za istinom i za pravdom
 • Amir Kulaglić: Behar, proljeće nas podsjeća na one kojih više nema
 • Nikola Šašo: Oni su dobili svoj vječni dom, te njihove kosti
 • Kada Hotić: Al’ kako će zločinac zaspati kad mu se budu slike vraćale
 • Mevludin Lupić: Treba nam saosjećanje
 • Prenk Gjetaj: Porodice nestalih najugroženija su kategorija ljudi pogođena ratom
 • Munira Subašić: Najviše je potrebno povjerenje među ljudima
 • Desanka Pejčinović: Zbog dece smo spremni da kleknemo i ponizimo se

 

ZBORNIK

ZBORNIK-trojezično izdanje (BHSC, engleski i albanski jezik)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.