REKOM mreža pomirenja

Zaštićeni svedok RM-255 tokom svedočenja u hagu (ICTY TV)
Zasticeni-svedok-RM-255-ICTY

17.03.2018.

Zaštićeni svedok RM-255

Alphonse Orie, Edward Jeremy, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, KOMRA, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Mladić (IT-09-92), Ratko Mladic, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Srebrenica 1995, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Republike Srpske, VRS, Zaštićeni svedok RM-255

Svedok RM-255 je 16. jula 1995. godine preživeo streljanje na farmi Branjevo kod Zvornika, kada su pripadnici X Diverzantskog voda streljali između 1.000 i 1.200 bosanskih Muslimana. Na suđenju Ratku Mladiću je opisao je kako su njegovi sinovi otišli kroz šumu, „da sklone živu glavu“ i da su obojica ubijena. Ukupno 27 članova njegove familije je ubijeno.

Ratko Mladić je prvostepenom presudom osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Predmet: Mladić (IT-09-92)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Peter McCloskey

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 19.07.2012. godine

 

Izvod iz svedočenja

Na suđenju je svedočio da su njegovi sinovi otišli kroz šumu da „sklone živu glavu“. Nisu imali oružje. Jednog sina je pokopao, a od drugog je dobio samo zdrobljene kosti, koje je  skupio i sahranio.

Dok je bio u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Bratuncu, skoro je siguran je da je video Mladića kada je doneo 2 metra belog i 2 metra zelenog platna. Dao je dvojici i rekao „vežite ruke“.  Bio je gologlav, crven.

Dva dana kasnije, 15. jula, rečeno im je da će biti odvedeni u Tuzlu, ali su autobusi u koje su ukrcani krenuli u pravcu Zvornika. Odvedeni su u Pilicu a odatle 16. jula na „jedno polje udaljeno oko 2 i po kilometra“ i streljani. Svedok je sa četvoricom uspeo da pobegne. Jedan je imao krvave pantalone. Oni su otišli, pohvatani su i nema traga o njima. On je nastavio sam.

Posle desetak dana tumaranja po šumama predao se snagama bosanskih Srba. Prebačen je u logor Batković gde je ostao do 23.12.1995. godine kada je razmenjen.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, novembar 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.