REKOM mreža pomirenja

Zaštićeni svedok RM-255 tokom svedočenja u hagu (ICTY TV)
Zasticeni-svedok-RM-255-ICTY

17.03.2018.

Zaštićeni svedok RM-255

Alphonse Orie, Edward Jeremy, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, KOMRA, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Mladić (IT-09-92), Ratko Mladic, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Srebrenica 1995, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Republike Srpske, VRS, Zaštićeni svedok RM-255

Svedok RM-255 je 16. jula 1995. godine preživeo streljanje na farmi Branjevo kod Zvornika, kada su pripadnici X Diverzantskog voda streljali između 1.000 i 1.200 bosanskih Muslimana. Na suđenju Ratku Mladiću je opisao je kako su njegovi sinovi otišli kroz šumu, „da sklone živu glavu“ i da su obojica ubijena. Ukupno 27 članova njegove familije je ubijeno.

Ratko Mladić je prvostepenom presudom osuđen na kaznu doživotnog zatvora.

Predmet: Mladić (IT-09-92)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Peter McCloskey

Sudija: Alphons Orie, predsedavajući

Datum svedočenja: 19.07.2012. godine

 

Izvod iz svedočenja

Na suđenju je svedočio da su njegovi sinovi otišli kroz šumu da „sklone živu glavu“. Nisu imali oružje. Jednog sina je pokopao, a od drugog je dobio samo zdrobljene kosti, koje je  skupio i sahranio.

Dok je bio u osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u Bratuncu, skoro je siguran je da je video Mladića kada je doneo 2 metra belog i 2 metra zelenog platna. Dao je dvojici i rekao „vežite ruke“.  Bio je gologlav, crven.

Dva dana kasnije, 15. jula, rečeno im je da će biti odvedeni u Tuzlu, ali su autobusi u koje su ukrcani krenuli u pravcu Zvornika. Odvedeni su u Pilicu a odatle 16. jula na „jedno polje udaljeno oko 2 i po kilometra“ i streljani. Svedok je sa četvoricom uspeo da pobegne. Jedan je imao krvave pantalone. Oni su otišli, pohvatani su i nema traga o njima. On je nastavio sam.

Posle desetak dana tumaranja po šumama predao se snagama bosanskih Srba. Prebačen je u logor Batković gde je ostao do 23.12.1995. godine kada je razmenjen.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, novembar 2017.