REKOM mreža pomirenja

Haradin Bala aka Shala na suđenju u Hagu 2005. (ICTY TV)
Haradin-Bala_ICTY_20050124

10.04.2018.

Zaštićeni svedok L-96

Fatmir Limaj, Glas žrtava, Haradin Bala, ICTY, Isak Musliu, KOMRA, Kosovo 1998, Limaj i drugi (IT-03-66), Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, OVK, Ratni zločini, RECOM, REKOM, UÇK, Victims’ Voice, Voice of Victims, Zaštićeni svedok L-96

Zaštićeni svedok L-96 bio je kosovski Albanac koji je tokom leta 1998. godine bio u zatočeništvu Oslobodilačke vojske Kosova (OVK – UÇK) na farmi u Lapušniku.

Optuženi Fatmir Limaj i Isak Musliu su 27. septembra 2007. godine pravosnažno oslobođeni krivične odgovornosti, dok je Žalbeno veće MKTJ osudilo Haradina Bala, stražara u zatvoru OVK-a u Lapušniku /Llapushnik, za zločine počinjene nad srpskim civilima i civilima kosovskim Albancima, na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Predmet: Limaj i drugi (IT-03-66)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Alex Whiting

Sudija: Kevin Parker, predsedavajući

Datum svedočenja: 24, 25, 26. i 27.01.2005. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Potraga za bliskom osobom, koja je nestala u proleće 1998. godine, svedoka je dovela u zatočeništvo OVK/UÇK na farmi u Lapušniku. Svedok je objasnio kako je s jednim prijateljem ubačen u vozilo u kojem su bila petorica pripadnika OVK/UÇK i koji su ih kundacima sve vreme na putu do Lapušnika. Tokom zatočeništva su saznali da se jedan od stražara zove Šalja/Shala, što je bilo ratno ime Haradina Bale.

Zaštićeni svedok je zatim opisao kako se odvijalo izvođenje zatočenika, među kojima i njegovog oca, iz štale na farmi u Lapušniku i dolazak na planinu Beriša/Berishë. Na čelu je bio čovek po imenu Murizi/Murrizi, a na začelju Šalja/Shala. Pomenut je i nadimak Čeliku/Çelliku, nome de guerre Fatmira Limaja, koji je trebalo da odluči o sudbini zatočenika.

U jednom trenutku, Šalja/Shala je počeo da proziva zatočenike po imenu, i govori da je ovo „vaša smrtna kazna“. Svedok je uspeo da izbegne pogodak iz puške jednog od vojnika i preživeo je sakrivši se u brdu.

Transkript svedočenja (engleski jezik): Prvi deo, Drugi deo, Treći deo i Četvrti deo

Obrada: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.