REKOM mreža pomirenja

02.02.2022.

Usmena istorija MKSJ

Haški Tribunal, MKSJ, MKTJ, SENSE

Agencija SENSE i njen sledbenik, SENSE Centar za tranzicionu pravdu, su od 1998. do 2019. izveštavali o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). U tom periodu SENSE je snimio preko pedeset intervjua sa glavnim akterima istorije MKSJ. Na toj jedinstvenoj zbirci svedočanstava temelji se projekat Usmena istorija MKSJ, onako kako je dokumentovao SENSE.

Usmena istorija MKSJ otkriva probleme, uspehe i neuspehe Tribunala, u vreme kada su nastajali. Njen cilj je da ovaj istorijski zapis razvoja MKSJ i međunarodnog krivičnog pravosuđa učini široko i trajno dostupnim javnosti i doprinese razumevanju njegovog rada.

Među sagovornicima su svi predsednici i glavni tužioci MKSJ, sudije, tužioci, sekretari Suda, istražitelji, branioci, upravnici Pritvorske jedinice UN i mnoge druge ličnosti uključene u aktivnosti Tribunala. Ovim projektom SENSE Centar prvi put sve intervjue objavljuje na jednom mestu i u celosti.

Verujemo da očuvanje, javna dostupnost i neograničena mogućnost korišćenja ovih zakulisnih zapisa mogu igrati važnu ulogu u boljem razumevanju MKSJ, njegovih ciljeva i procesa, kao i u suprotstavljanju široko rasprostranjenim narativima poricanja, teorijama zavere i revizionizma o MKSJ i njegovim presudama. Stoga SENSE Centar dozvoljava korišćenje intervjua objavljenih u okviru ovog projekta pod Creative Commons CC BI-NC licencom.

Zbirka Usmena istorija MKSJ namenjena je pravnicima, profesionalcima i istraživačima međunarodnog krivičnog prava, organizacijama i aktivistima za ljudska prava, istoričarima, novinarima, filmskim producentima i scenaristima, kao i široj javnosti zainteresovanoj da sazna više o ovom jedinstvenom pokušaju da se barem donekle ostvari pravda za žrtve stravičnih ratnih zločina počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.

SENSE Centar za tranzicionu pravdu je sledbenik Agencije SENSE, jedine medijske organizacije koja je kontinuirano pratila sva suđenja pred MKSJ. Agencija je 2017. transformisana u Centar za tranzicionu pravdu, sa ciljem da dokumentuje, sačuva i učini vidljivim i trajno dostupnim najvažnije činjenice o događajima u bivšoj Jugoslaviji tokom ratova Devedesetih, rekonstruisane i utvrđene van razumne sumnje na suđenjima u Haškom tribunalu.

Iskazi bezbrojnih svedoka koje je na tim suđenjima snimila i sačuvala Agencija SENSE su ljudske priče koje nadilaze etničke barijere i mogu poslužiti kao osnova za edukaciju javnosti o posledicama ratova na ljudima i zajednicama. Žrtve, bez obzira na njihovo etničko poreklo, bile su i ostaju zajednički imenitelj tih ratova a njihove su sudbine temelj osnivanja i rada MKSJ.

Temelj SENSE Centra za tranziconu pravdu su dostignuća Agencije SENSE, stručnost u praćenju rada međunarodnih sudova, obimna arhiva sudskih postupaka i jedinstvena institucionalna memorija o delovanju MKSJ. Na tim temeljima SENSE Centar razvija svoje aktivnosti promocije i podupiranja principa tranzicione pravde, nudi pogled na ratove s istorijskim odmakom, potiče proces suočavanja s prošlošću, odgovornosti za učinjeno, individualizaciju krivice, i promoviše procese neophodne za prevazilaženje posledica rata.

Video arhiva SENSE Centra pruža gotovo neiscrpne mogućnosti ne samo za inovativnu audiovizualnu produkciju, prezentacije i izložbe, već i za međunarodne i regionalne konferencije, javne debate, radionice i seminare, čiji je cilj jačanje regionalne saradnje na nadilaženju posledica ratova iz 1990-ih.

SENSE Centar okuplja jedinstvenu grupu stručnjaka. Novinari, sudije, tužioci, advokati, naučni istraživači i druge zainteresovane osobe sa značajnim iskustvom u oblasti međunarodnog krivičnog prava, doprinose multidimenzionalnom i multidisciplinarnom pristupu suočavanju s izazovima međunarodne pravde.

 

Posetite projekat Usmena istorija MKSJ

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.