REKOM mreža pomirenja

20.03.2024.

Ubistva i nestanci u Srbici/Skёnderaj na dan odlaska KVM OEBS sa Kosova – 20. mart 1999. 

Srbica/Skёnderaj

 

 

Prema zapovesti Zajedničke komande za KiM, od 19. 3. 1999. godine, jedinice 125. mtbr VJ, jedna četa PJP iz Užica i jedinice 37. mtbr VJ bile su prisutne na području Poljance/Polac – Srbica/Skënderaj sa zadatkom da „deblokiraju pravac Klina–Srbica i grad Srbica“. Komandno mesto je bilo u rejonu fabrike municije u Srbici/Skënderaj.  

 

Članovi Kosovske verifikacione misije (KVM) OEBS-a, 19. 3. 1999. godine, napustili su Srbicu/Skënderaj. Cela KVM (1.381 član) napustila je Kosovo 20. 3. 1999. godine. Tog dana (20. 3. 1999), ujutru, pred policijsku stanicu u Srbici/Skënderaj, stigli su vojnici u maskirno zelenkastim i braon uniformama. Ta grupa je otišla u pravcu Naselja 3. Oko 7 časova stanovnici Srbice/Skënderaj čuli su pucnjavu sa okolnih brda i iz pravca Fabrike municije. Oko 8 časova, u Naselju 2 pojavili su se policajci u belim uniformama, crnim čizmama i sa crnim maskama preko lica. Oko 8.30 časova krenuli su da ulaze u kuće. 

  

1. Ubistvo osam ljudi iz četiri kuće

 

Nebih (Hazir i Hyla) Vojvoda (48) 

Lavdim (Sali i Nuri) Vojvoda (20) 

Sadri (Zenel i Fahrije) Gashi (45) 

Januz (Halit i Mihane) Kalleci (61)  

Xhavit (Januz i Mehreme) Kalleci (28) 

Musli (Dibran i Zelfije) Shala (29) 

Sabit (Beke i Hamide) Veliqi (39)  

Ramiz (Rexhep i Emine) Geci (31) 

 

Policajci u belim uniformama i sa maskama na licu, ujutru 20. 3. 1999. godine, ulazili su u kuće u Naselju 2 i izvodili muškarce. Iz četiri kuće u Ulici Adema Shale izveli su 8 muškaraca. Prvo su iz stare kuće Hilmija Taçija izveli Nebiha Vojvodu i Lavdima Vojvodu, koji su prethodnih dana sa porodicama bili izbegli iz Lauše/Llaushё, i Sadrija Gashija, koji je bio izbegao iz Trstenika/Trstenik. Njih su držali ispred kuće, dok su dvojica policajaca razvalila dvorišnu kapiju njihovog komšije Januza Kallecija, ušla u kuću, izvela Januza, a potom se jedan vratio i izveo Januzovog sina Xhavita Kallecija. Oko 8.30 časova, policajci u belim uniformama ušli su u kuću Dibrana Shale. Razvalili su dvorišnu kapiju. Ušli su najpre u stan u prizemlju, gde je bila smeštena porodica Mangjolli, a potom su se popeli na sprat, gde se nalazio Dibran sa sinom Muslijem Shala i zetom Sabitom Veliqijem. Muškarce su skinuli do pojasa, pitali odakle su i šta rade. Jedan od policajaca je vikao „ovi su mi ubili brata“. Dibran je prepoznao po glasu i plavim očima Zorana Jovanovića iz sela Kostrc/Kostrc, kome su 1998. godine pripadnici OVK ubili brata. Video je da je taj policajac Zoran izveo Sabita i Muslija. Dibran je molio policajce da dozvole Musliju i Sabitu da obuku jakne. Jedan je odgovorio: „Neće im trebati.“ Video je da su ih sa zadržanim komšijama odveli u pravcu mesta koje meštani zovu Te Pishat („Kod borova“). Nedugo zatim je čuo rafalnu paljbu. Ramiz Geci je bio u kući sa suprugom, roditeljima i četvoro rođaka, kada su policajci u belim uniformama ušli unutra. Pokazali su na Ramiza. Otac i majka su molili da im ne diraju sina, da ništa nije uradio. Policajci su ih kundakom odgurnuli. Komšija Asllan Rreci video je da su ih ubili „ljudi u belim uniformama“ kod mesta zvanog Te Pishat (Kod borova). Srpske snage su njihova tela prebacile u mrtvačnicu bolnice u Kosovskoj Mitrovici/Mitrovicë, odakle ih je preuzela Islamska zajednica 25. 3. 1999. godine i sahranila na groblju u Šupkovcu/Shupkofc.  

 

2. Ubistvo šest ljudi – u kućama, kod trafostanice, u šumi

 

Veli (Hasan i Slavka) Mustafa (34) 

Hajzer (Avdullah i Hasime) Musa (31) 

Xhavit (Rexhë i Elshame) Sylejmani (39) 

Milazim (Sadik i Mihane) Rexha (27) 

Ilaz (Osman i Afije) Aruqi (42) 

Hajdin (Maliq i Elfije) Aruqi (79) 

 

Šestorica, s maskama na licu, u belim uniformama, izveli su Velija Mustafu iz roditeljske kuće u Naselju 2. Od muškaraca u kući su bili samo on i njegov otac Hasan. Naredili su svima da izađu u dvorište. Zadržali su Velija, a Hasanu, ženama i deci su naredili da idu u Albaniju: „Marš u Albaniju, tamo je vaše mesto, Kosovo je naše.“ Čula se pucnjava čim su Hasan, žene i deca napustili dvorište. Velija su, ubijenog vatrenim oružjem, u dvorištu njegove kuće, našle komšije Rexha Kuliqi, Sadik Kopiliqi i Qemajl Zabeli i 30. 3. 1999. godine sahranile u dvorištu. 

 

Policajci u belim uniformama izveli su Hajzera Musu iz kuće njegovog ujaka Xhavita Gecija u Naselju 2. Posle dva ili tri dana, njegovo telo je našao Abit Haziri, pripadnik OVK, blizu mesta zvanog Te Pishat (Kod borova), gde ga je i sahranio. 

 

Xhavit Sylejmani sa porodicom je od novembra 1998. godine boravio u Naselju 3, u kući prijatelja Zymera Imerija, koji je radio u inostranstvu. U kući su se nalazile još dve porodice kada su ujutru 20. 3. 1999. godine ušla tri muškarca, u belim uniformama, sa maskama na licu. Na rukama su imali crne rukavice. Jednom su pantalone od kolena nadole bile umazane krvlju. Odveli su Xhavita u dvorište i posle dva minuta čula se pucnjava. A onda su policajci u belim uniformama naredili svima da izađu napolje. Kada je Sylejmanijeva supruga u koloni stigla u selo Lauša/Llaushë, od rođake Mihrije čula je da je ona videla da je Xhavit ubijen u Naselju 2, kod trafostanice. Mihrije se posle tri dana vratila u Srbicu/Skënderaj i našla Xhavitovo telo kod trafostanice. Uz pomoć Jetisha Behramija i Beqira Mulaja, sahranila je Xhavita na dva-tri metra od trafostanice.  

 

Kada su policajci u belim uniformama ušli u Naselje 2, Milazim Rexha, njegova braća Blerim i Naim, i komšije Sami i Ukё Loshi krenuli su u pravcu šume Glavica, koja se nalazi iznad kuće Smajla Gjinovcija. Milazim je ušao prvi u šumu Glavica. Prema kazivanju njegovog oca Sadika, u tom trenutku, srpske snage koje su bile stacionirane u Fabrici oružja u Naselju 3 bile su krenule prema Glogovcu/Gllogoc. Na putu su naišle na otpor OVK, počele su da gađaju iz minobacača, i tada je ubijen njegov sin Milazim. Njegovo telo je ostalo u šumi tri dana, dok Sadik nije našao ljude da mu pomognu da iz šume iznese sinovljevo telo i da ga sahrani u selu Donji Obilić/Kopiliq i Ulet. 

 

Ilaz Aruqi je imao kuću blizu policijske stanice. U istoj kući su živeli njegovi roditelji, tri brata i njihove porodice. Ilaz je bio kod komšije Sadrija Uke, a kod kuće su bili njegova supruga sa decom, roditelji i jedan brat. U kuću su ušla tri muškarca u belim uniformama, s crnim čizmama na nogama i crnim rukavicama bez prstiju na rukama. Ilazovog oca su tukli u kući, a brata u dvorištu. Kada su policajci u belim uniformama otišli, Ilazova supruga, deca, roditelji i brat našli su Ilaza u dvorištu – bio je pogođen vatrenim oružjem u predelu grla i glave. Sakrili su telo u senu, a posle tri dana ga sahranili u dvorištu. 

 

Hajdin Aruqi je u petak 19. 3. 1999. godine sa pomoćnikom Muratom Babajem držao verski obred u Lauši/Laushё. Uveče je sa Muratom otišao u Srbicu/Skënderaj. Sledećeg dana, sa Muratom i njegovom porodicom sklonio se kod Islama Konjuhe. Hajdin je bio na krevetu kada su u kuću ubačene ručne granate. Na mestu je ostao mrtav. Murat i njegova ćerka su ranjeni. Posle rata, u ruševinama Islamove kuće nađeni su Hajdinovi posmrtni ostaci. 

 

3. Nestanak zadržanih ljudi i nestanak tela ubijenih

 

Isuf (Feriz i Sala) Gashi (54) 

Burim (Isuf i Raza) Gashi (20) 

Qemajl (Xhafer i Remzije) Neziri (15) 

Idriz (Selman i Halime) Kameri (45)  

Sejdi (Zeqir i Emine) Zeqiri (40)  

Refki (Zeqir i Emine) Zeqiri (24)  

Agim (Imer i Ajshe) Berisha (28) 

Muhamet (Ferat i Raza) Zenuni (39) 

Xhevdet (Zenel i Rabishe) Zenuni (19) 

Gani (Azem i Halime) Azemi (48) 

Shaip (Gani i Sadije) Azemi (26)  

Faton (Gani i Sadije) Azemi (22)  

Emrullah (Sokol i Bahrije) Azemi (21)  

Halim (Qerim i Ajkune) Gucati (56) 

Muhamet (Sheqir i Naxhije) Fazliu (30) 

Musli (Zeqir i Ajmane) Fazliu (28) 

 

Policajci u belim uniformama ubili su u dvorištu Isufove kuće, blizu policijske stanice, Isufa Gashija, njegovog sina Burima i rođaka Qemajla Nezirija. Odmah zatim, tela su ubačena u kamion i odvezena u nepoznatom pravcu. Na listi MKCK-a, Isufov nestanak je evidentiran pod oznakom BLG-800799-02, Burimov pod oznakom BLG-800799-01, a Qemajl-ov pod oznakom BLG-801893-01. 

 

Policajci u belim uniformama ubili su Idriza Kamerija pred suprugom, u sokaku iza kuće u Naselju 2. Na listi MKCK-a, Idrizov nestanak je evidentiran pod oznakom BLG-804611-01. 

 

Policajci u belim uniformama ubili su braću Sejdija i Refkija Zeqirija i njihovog zeta Agima Berishu u kući Abaza Kajtazija u Naselju 2, u kojoj su Sejdi i Refki živeli kao podstanari. Posle rata, u kući su nađeni tragovi krvi, ali tela nije bilo. Na listi MKCK-a, Sejdijev nestanak je evidentiran pod oznakom BLG-801783-01, Refkijev pod oznakom BLG-802859-01, a Agimov pod oznakom BLG-801902-01. 

 

Policajci u belim uniformama zadržali su u Muhametovoj kući Xhevdeta Zenunija i Muhameta Zenunija, a njihovim porodicama su naredili da idu prema Lauši/Laushё. Posle dva ili tri dana, Muhametovi roditelji su se vratili kući. U dvorištu, kod štale, našli su tragove krvi, ali nije bilo tela. Na listi MKCK-a, Muhametov nestanak je evidentiran pod oznakom BLG-800959-01, a Xhevdetov pod oznakom BLG-801128-01.  

 

Policajci u belim uniformama zadržali su u kući Ganija Azemija njega, njegove sinove Shaipa i Fatona Azemija, rođaka Emrullaha Azemija i komšiju Halima Gucatija, koji je prešao kod njih kada je ujutru s prozora video da su u naselje ušla naoružana lica u belim uniformama. Ganijeva majka je, pre nego što je sa snahama i decom isterana, videla da su Gani, sinovi i Halim uvedeni u jednu sobu. Ona se posle dve nedelje vratila, našla je kuću poluspaljenu, u sobi u koju su uvedeni njen suprug, sinovi i komšija Halim našla je tragove krvi, ali tela nije bilo. Na listi MKCK-a, Ganijev nestanak je evidentiran pod oznakom BLG-802803-03, Shaipov pod oznakom BLG-802803-01, Fatonov pod oznakom BLG-802803-02, Emrullahov pod oznakom BLG-803014-01, Halimov pod oznakom BLG-802595-01. 

 

Muhamet Fazliu i njegov brat od strica Musli Fazliu bili su pripadnici OVK. Oni su 19. 3. 1999. godine došli u Srbicu/Skënderaj, kod Xhavita Berishe, kod koga su boravile njihove porodice. Oko 10 časova, 20. 3. 1999. godine, dva muškarca u belim uniformama su ušla u Xhavitovo dvorište. Iz objekta u kom je nekad bila prodavnica isterali su sve muškarce, pustili starije, a onda pucali, prvo u Muhameta Fazliua, a onda u Muslija Fazliua, i izašli iz dvorišta. Muslijeva sestra Nexhde je videla da su policajci u belim uniformama odvukli tela na ulicu, ubacili ih u kamion marke TAM i odvezli u nepoznatom pravcu. Na listi MKCK-a, nestanak Muslijevog tela evidentiran je pod oznakom BLG-803902-01, a Muhametovog pod oznakom BLG-803903-01. 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.