REKOM mreža pomirenja

ISZ_3926

28.09.2015.

Ulična akcija prikupljanja potpisa za osnivanje REKOM-a

Ulična akcija prikupljanja potpisa građana i građanki za osnivanje REKOM-a, koju je u subotu 26. septembra organizovala Koalicija za REKOM u Beogradu bila je uspešna, uprkos kišnom danu – od 12 do 16 časova prikupljeno je 125 potpisa podrške osnivanju REKOM. Veliki broj ljudi prilazilo je štandu aktivista/kinja Koalicije za REKOM na početku Knez Mihajlove ulice. Podeljeno je nekoliko stotina lifleta sa najnovijim informacijama o Procesu REKOM. Primetno je da je značajan broj ljudi već znao o postojanju Inicijative za osnivanje REKOM, više nego što je to bio slučaj prilikom ranijih akcija. One koji su bili zainteresovani da potpišu peticiju, a nisu imali lična dokumenta, aktivisti/kinje su uputili su na potpisivanje peticije na internetu, na REKOM portalu.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.