REKOM mreža pomirenja

Suad Džafić svedoči o masovnom streljanju kod Nove Kasabe 1992. (ICTY TV, 01.09.2011.)
Suad-Dzafic_1_ICTY_20110911

19.02.2018.

Suad Džafić

Bratunac 1992, Fergal Gaynor, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Karadžić (IT-95-5/18), KOMRA, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, Nova Kasaba 1992, O-Gon Kwon, Radovan Karadžić, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Suad Džafić, Victims’ Voice, Vlasenica 1992, Vojska Republike Srpske

Suad Džafić je maja 1992. godine preživeo maltretiranje zatvorenika u Vlasenici i masovno streljanje nadomak Nove Kasabe.

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

 

Predmet: Karadžić (IT-95-5/18)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Fergal Gaynor

Sudija: O-Gon Kwon, predsedavajući

Datum svedočenja: 01.09.2011. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Svedok Suad Džafić, iz Vitkovca kod Bratunca, uhapšen je 18.05.1992. godine tokom napada srpskih snaga na bratunačka sela. Potom je s još 32 vojno sposobna muškarca i petoricom maloletnika zatočen u zatvor u Vlasenici gde su svi tučeni i maltretirani.

Svedok i ostali vojno sposobni muškarci su 21.05.1992. godine izvedeni iz ćelija, oduzeti su im lični dokumenti i naređeno im je da uđu u autobus.

U Milićima je svedok video više muškaraca u policijskoj uniformi, od kojih je jedan prišao i rekao: „Daj da ih ja pobijem, da završim sa njima, da ih ne trebate dalje voditi.“

Kada su stigli u Novu Kasabu, puštali su ih grupama od po 4-5 ljudi i streljali dok su zarobljenici bežali po njivi. Suad Džafić je tada ranjen, a njegov brat ubijen. Svedok se spasao, kako je rekao, kada je došao do „muslimanskih kuća“. Streljanje su preživela još dvojica zarobljenika: Rama Karić i Sada Mujić, koji su stradali 1995. godine kod Srebrenice.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.