REKOM mreža pomirenja

streljanje na Drini

07.06.2021.

Streljanje na Drini 7.6.1992. godine

Milan Lukić, streljanje, Višegrad

Dana 7.6.1992. godine, Milan Lukić, rezervni policajac i vođa paravojne grupe „Beli orlovi“/ „Osvetnici“, sa još dvojicom neidentifikovanih muškarca, uhapsio je sedam muslimanskih civila. Prvo su ih odveli u kuću u blizini hotela „Bikavac“, pa u hotel „Vilina vlas“, koji je bio glavni štav Lukićeve paravojne grupe. Odatle su ih odvezli do Sasa, skrenuvši ka Višegradskoj Župi, rekavši im da ih vode na razmenu.

Po izlasku iz kola, muslimanskim muškarcima naređeno je da krenu preko obližnje poljane, ka obali Drine, koja se nalazila oko 100m dalje. U njih su bile uprete puške i prećeno im je ubistvom ukoliko pokušaju da pobegnu. Nakon kratke rasprave između Lukića i dvojice naoružanih o načinu na koji će ih streljati, na sedmoricu Muslimana otvorena je vatra. VG-079 je to posmatrao sa druge strane reke. Posle inicijalne paljbe, ponovo su zapucali u vodu nakon što su primetili jednog živog, a nakon toga otišli.

 

 

 

Tog dana su ubijeni Hasan Mutapčić, Hasan Kustura, Amir Kurtalić, Meho i Ekrem Džafić. Preživeli su samo VG-032 i VG-014.

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.