REKOM mreža pomirenja

Potočari

09.07.2021.

Srebrenica, Potočari 11-13.7.1995.

Genocid u Srebrenici, Potočari, Srebrenica

 

Lokacija:

Srebrenica, Potočari

 

Datum:

11-13.7.1995. godine

Počinioci:

Pripadnici snaga bosanskih Srba uključujući Milorada Trbića, Duška Jevića i Mendeljeva Đurića

 

Zločin:

Dana 11.7.1995. godine, hiljade bosanskih Muslimana pobeglo je iz Srebrenice i okolnih sela, u Potočare, u Bazu Holandskog bataljona. Izloženo artiljerijskoj i puščanoj vatri bosanskih Srba, nekoliko hiljada bosanskih Muslimana peške se kretalo putem od Srebrenice do Potočara. Sledećih dana, mnogi su umrli od dehidratacije, a najmanje jedna osoba izvršila jesamoubistvo. Tokom noći, pripadnici snaga bosanskih Srba kretali su se kroz masu i više puta odvodili ljude, bez obzira na njihovu starost, posle čega bi se čuli krici i rafali. Muškarci starosti 15 do 65 godina su u Potočarima odvajani od svojih porodica i odvođeni u obližnje kuće, pre svega „Belu kuću“.

 

Ubijena je najmanje 31 osoba. Pored toga jedan broj ljudi je umro od dehidratacije, a najmanje jedna osoba je izvršila samoubistvo.

Više hiljada ljudi raseljeno je iz ovog dela Istočne Bosne.

 

Presude

 


 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.