REKOM mreža pomirenja

Potočari

09.07.2021.

Srebrenica, Potočari 11-13.7.1995.

Genocid u Srebrenici, Potočari, Srebrenica

 

Lokacija:

Srebrenica, Potočari

 

Datum:

11-13.7.1995. godine

Počinioci:

Pripadnici snaga bosanskih Srba uključujući Milorada Trbića, Duška Jevića i Mendeljeva Đurića

 

Zločin:

Dana 11.7.1995. godine, hiljade bosanskih Muslimana pobeglo je iz Srebrenice i okolnih sela, u Potočare, u Bazu Holandskog bataljona. Izloženo artiljerijskoj i puščanoj vatri bosanskih Srba, nekoliko hiljada bosanskih Muslimana peške se kretalo putem od Srebrenice do Potočara. Sledećih dana, mnogi su umrli od dehidratacije, a najmanje jedna osoba izvršila jesamoubistvo. Tokom noći, pripadnici snaga bosanskih Srba kretali su se kroz masu i više puta odvodili ljude, bez obzira na njihovu starost, posle čega bi se čuli krici i rafali. Muškarci starosti 15 do 65 godina su u Potočarima odvajani od svojih porodica i odvođeni u obližnje kuće, pre svega „Belu kuću“.

 

Ubijena je najmanje 31 osoba. Pored toga jedan broj ljudi je umro od dehidratacije, a najmanje jedna osoba je izvršila samoubistvo.

Više hiljada ljudi raseljeno je iz ovog dela Istočne Bosne.

 

Presude