REKOM mreža pomirenja

Map of Europe (Source: British Library)
Map_Europe_British-Library-AxT4iYcoI2M-unsplash_0

09.10.2020.

Sećanje i Jugoistočna Evropa: Globalni trendovi u aktivizmu i nadmetanje u kulturi sećanja – Debata

Ana Milošević, BISA – British International Studies Association, Debate, Jasmin Mujanović, Jelena Đureinović, VIDEO

Britanska asocijacija za međunarodne studije organizovala je 24. septembra onlajn diskusiju o memorijalizaciji u Jugoistočnoj Evropi u globalnom kontekstu.

Učesnice i usčesnik debate govore o aktuelnim praksama vezanim za memorijalizaciju i njihovom uticaju na politike sećanja u Jugoistočnoj Evropi, kao i o tome na koji način one odražavaju globalne tendencije. Pokušavaju da odgovore na pitanja:

– Na koji način se ispoljavaju ćutanje, poricanje i nadmetanje oko sećanja?

– Kako su pojedine popularne ličnosti pomogle oblikovanje kulture sećanja i uticale na nju?

– Kako se odvija nadmetanje na polju kulture sećanja? Ko u tome učestvuje?

– Koje globalne i/ili regionalne veze možemo otkriti između politika sećanja i aktivizma u regionu?

Ana Milošević u svojoj prezentaciji razmatra odnos između zvaničnog i nezvaničnog sećanja. Na primerima spontanih memorijala, organizovanih „odozdo“ u tri evropske zemlje sa različitim političkim kontekstima, ona primećuje razliku između svrhe spontanih, demokratski organizovanih memorijala i onih čiji je cilj da odraze zvaničnu politiku sećanja.

Jelena Đureinović predstavlja temu svog istraživanja: politike sećanja koje kreiraju državne institucije i aktivizam desno orijentisanih organizacija civilnog društva. Prepoznajući antikomunizam i etnicizaciju kao dve dominantne forme interpretacije istorije dvadesetog veka u Srbiji, ona kontekstualizuje politike sećanja u Srbiji u odnosu na rastuće nacionalističke tendencije u svetu.

Jasmin Mujanović govori o problemu rastućih negacionističkih i revizionističkih tendencija na političkom Zapadu, na primeru genocida u BiH. On ove tendencije prepoznaje u levo i desno orijentisanim političkim grupama i intelektualnim krugovima, upozoravajući na isprepletenost antiimperijalističkih i ekstremno desnih narativa na Zapadu sa lokalnim nacionalističkim revizionističkim narativima.

 

Govore:

Ana Milošević, KU Leuven
Jelena Đureinović, Fond za humanitarno pravo (Beograd)/Univerzitet u Beču
Jasmin Mujanović, Friedrich Ebert Stiftung, koautor podkasta Sarajevo Calling

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.