REKOM mreža pomirenja

Map of Europe (Source: British Library)
Map_Europe_British-Library-AxT4iYcoI2M-unsplash_0

09.10.2020.

Sećanje i Jugoistočna Evropa: Globalni trendovi u aktivizmu i nadmetanje u kulturi sećanja – Debata

Ana Milošević, BISA – British International Studies Association, Debate, Jasmin Mujanović, Jelena Đureinović, VIDEO

Britanska asocijacija za međunarodne studije organizovala je 24. septembra onlajn diskusiju o memorijalizaciji u Jugoistočnoj Evropi u globalnom kontekstu.

Učesnice i usčesnik debate govore o aktuelnim praksama vezanim za memorijalizaciju i njihovom uticaju na politike sećanja u Jugoistočnoj Evropi, kao i o tome na koji način one odražavaju globalne tendencije. Pokušavaju da odgovore na pitanja:

– Na koji način se ispoljavaju ćutanje, poricanje i nadmetanje oko sećanja?

– Kako su pojedine popularne ličnosti pomogle oblikovanje kulture sećanja i uticale na nju?

– Kako se odvija nadmetanje na polju kulture sećanja? Ko u tome učestvuje?

– Koje globalne i/ili regionalne veze možemo otkriti između politika sećanja i aktivizma u regionu?

Ana Milošević u svojoj prezentaciji razmatra odnos između zvaničnog i nezvaničnog sećanja. Na primerima spontanih memorijala, organizovanih „odozdo“ u tri evropske zemlje sa različitim političkim kontekstima, ona primećuje razliku između svrhe spontanih, demokratski organizovanih memorijala i onih čiji je cilj da odraze zvaničnu politiku sećanja.

Jelena Đureinović predstavlja temu svog istraživanja: politike sećanja koje kreiraju državne institucije i aktivizam desno orijentisanih organizacija civilnog društva. Prepoznajući antikomunizam i etnicizaciju kao dve dominantne forme interpretacije istorije dvadesetog veka u Srbiji, ona kontekstualizuje politike sećanja u Srbiji u odnosu na rastuće nacionalističke tendencije u svetu.

Jasmin Mujanović govori o problemu rastućih negacionističkih i revizionističkih tendencija na političkom Zapadu, na primeru genocida u BiH. On ove tendencije prepoznaje u levo i desno orijentisanim političkim grupama i intelektualnim krugovima, upozoravajući na isprepletenost antiimperijalističkih i ekstremno desnih narativa na Zapadu sa lokalnim nacionalističkim revizionističkim narativima.

 

Govore:

Ana Milošević, KU Leuven
Jelena Đureinović, Fond za humanitarno pravo (Beograd)/Univerzitet u Beču
Jasmin Mujanović, Friedrich Ebert Stiftung, koautor podkasta Sarajevo Calling