REKOM mreža pomirenja

12.06.2018.

Mapa puta za REKOM

dokumenta

“Gotovo dve decenije nakon oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji utvrđen je tek deo
činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim tokom ratova.
Posledica ove činjenice jeste to što patnje žrtava i njihova prava ostaju nepriznati,
a sudbina nestalih lica je i dalje nepoznata.

Ovo odsustvo jasne slike o činjenicama predstavlja nepoštovanje žrtava i sprečava
postjugoslovenska društva da se suoče sa prošlošću i razviju kulturu solidarnosti.
Štaviše, nepostojanje jasne slike o žrtvama rata daje zamajac oživljavanju nacionalizma
na Balkanu.Pošto se sa protokom vremena smanjuju šanse za utvrđivanje činjenica o žrtvama,
osnivanje REKOM-a i početak njegovog rada više se ne mogu odlagati”.

(Sažetak politike Koalicije za REKOM dostupan je ovde: Mapa puta za REKOMAneks – Akcioni plan)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.