REKOM mreža pomirenja

RS 1

27.02.2014.

Proces REKOM: septembar 2012. – januar 2014.

Izveštaj o aktivnostima

podrzvamREKOM-logo BOS cir

U posmatranom periodu, Koalicija za REKOM ostvarila je rezultate iznad očekivanih i planiranih. Javne akcije REKOM za budućnost, REKOM za budućnost mladih, Trčim za REKOM i Podržavam REKOM pokazale su da građani iz postjugoslovenskih zemalja podržavaju Inicijativu REKOM, pre svega jer je regionalna, zatim zbog jasno postavljenih ciljeva i zadataka, a takođe i zato što je potekla sa lokalnog nivoa; Udruženje „Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH“ (TPOSBH) i Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) zajednički rade na realizaciji projekta Mapiranje logora u BiH, što direktno doprinosi ispunjenju zadatka REKOM-a da popiše sve logore u ratovima 1991-2001; umetnička zajednica je postala promoter vrednosti empatije kao preduslova približavanja, poštovanja, poverenja i pomirenja na Balkanu; javni zagovarači Inicijative REKOM su postigli da predsednici Hrvatske, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije i dva člana Predsedništva BiH imenuju svoje lične izaslanike za REKOM. Na prvom sastanku izaslanika, održanom 6. septembra 2013. godine, izaslanici su dali bezrezervnu podršku članovima 13. i 14. Predloga statuta REKOM-a koji je sačinila Koalicija. Na drugom sastanku, održanom 27. oktobra 2013. godine, izaslanici predsednika država za REKOM su detaljno razmatrali članove do sedmog poglavlja Predloga statuta REKOM-a, i izneli svoje mišljenje u odnosu na ovlašćenja REKOM-a, izbor selekcionih panela, period delovanja i istraživanja, pojedine termine i druga pitanja u vezi sa pravnim i ustavnim mogućnostima za osnivanje REKOM-a.
Osim toga, Koalicija je značajno povećana u posmatranom periodu – ona sada broji 1.982 člana. Reč je o najbrojnijoj koaliciji za tranzicionu pravdu, koja ima kapacitete da državama u regionu bivše Jugoslavije pomogne u formiranju REKOM-a i sprovođenju mandata u delu koji se odnosi na popis civilnih i vojnih žrtava, logora i zarobljenika koji su bili izloženi torturi i vansudskom pogubljenju. Regionalna koordinacija (mreža partnerskih organizacija) funkcioniše besprekorno, sa velikom posvećenošću, znanjem i odgovornošću. Većina članova Koalicije uključuje se u debate o pomirenju, a mlađi članovi i u ulične akcije i online kampanje. Svi članovi Koalicije primaju !Glas Inicijative REKOM, koji je vremenom postao magazin koji razmatra aktuelna pitanja tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama. Sastanci sa verskim zajednicama su pokazali da postoje poteškoće u uspostavljanju komunikacije i saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Srbiji.

Proces REKOM – septembar 2012-januar 2014.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.