REKOM mreža pomirenja

mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

24.02.2021.

Prezentacija istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

CDTP, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Mesta zatočenja u BiH, Nestali, TPOS

REKOM mreža pomirenja (RMP) poziva vas na onlajn prezentaciju rezultata istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih osoba u vezi sa ratom na Kosovu, 25.2.2021. u 11 časova, preko Zoom platforme.

 

Udruženje za tranzicijsku pravdu, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS) i Centar za demokratiju i tranzicijsku pravdu (CDTP) su tokom višegodišnjeg rada prikupli podatke o preko 950 od najmanje 1,500 logora i drugih mesta zatočenja u BiH, koliko ih je bilo prema procenanama više različitih izvora. Postojanje između 300 i 350 logora, zatvora i drugih javnih i privatnih objekata u kojima su izvršeni ratni zločini prema vojnim zarobljenicima i civilnim zatočenicima, utvrđeno je presudama Haškog tribunala, Suda BiH i drugih nacionalnih sudova. Pored dokumentovanja zatočeničkih objekata na osnovu sudskih činjenica, TPOS i CDTP istražuju mesta zatočenja koja se navode u evidencijama udruženja logoraša, medijskim izveštajima, publikacijama, izveštajima Komisije eksperata UN, vlada, međunarodnih nevladinih organizacija za ljudska prava i u drugim izvorima. Do sada su dokumentovali preko 600 javnih i privatnih objekata, među kojima su pored zatvora, policijskih stanica i kancelarija, kasarni, baraka i hangara nekadašnje JNA, i učionice osnovnih i srednjih škola, fabrike, hoteli, restorani, sportske sale, privatne kuće, štale, tuneli, bunkeri, podrumi i razni napušteni objekti. Ovom prilikom, istraživači TPOS-a i CDTP-a prikazaće funkcionisanje velikih logora/zatvora u opštinama Mostar, Čapljina, Ljubuški, Brčko i Konjic, na osnovu sudskih činjenica, ali i mesta zatočenja u tim opštinama  do kojih su došli isključivo terenskim istraživanjem. Mesta zatočenja biće prikazana i iz ugla svedoka pred MKTJ i preko dokumenata na kojima su utemeljene presude.

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë – FDHK) prikupili su podatke o svim civilnim i vojnim žrtvama u vezi sa ratom na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine (13.500), i ti su podaci javno dostupni na veb-stranicima ovih organizacija. Ovom prilikom predstaviće osnovne nalaze istraživanja nestalih osoba (1650) u vezi sa ratom na Kosovu: informacije o neotkrivenim lokacijama masovnih grobnica sa većim brojem žrtava poseduju komande brigada VJ (posebno 549. i 37. mtbr), nekadašnji komandanti VTO i odreda PJP, i komande operativnih zona  i lokalnih štabova OVK; postoje ozbiljne indicije da se na lokacijama već otkrivenih masovnih grobnica nalaze i posmrtni ostaci žrtava koje su poslednji put viđene u grupi žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani; na listama MKCK-a postoji nekoliko imena žrtava koje nisu nestale u vezi sa ratom, ali nedostaju imena nekoliko žrtava koje su porodice sahranile u junu 1999. godine, a eksperti Kancelarije UNMIK-a za nestala lica ekshumirali 2007. godine, zbog pogrešne identifikacije, kao i imena nekoliko žrtava čiji nestanak nije prijavljen, jer nema članova porodice koji mogu da daju uzorak krvi.

 

Kako biste prisustvovali prezentaciji, potrebno je da se registrujete na sledećem linku:
https://zoom.us/meeting/register/tJYscuutqj0pH9GM1wE1rrGd75ghQPKLlmRF

 

Govornici:

Mirna Alibegović, Benjamin Sabljica i Zlatica Gruhonjić (TPOS i CDTP) i Nataša Kandić, Predrag Miletić i Bekim Blakaj (FHP i FDHK)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.