REKOM mreža pomirenja

mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

24.02.2021.

Prezentacija istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

CDTP, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Mesta zatočenja u BiH, Nestali, TPOS

REKOM mreža pomirenja (RMP) poziva vas na onlajn prezentaciju rezultata istraživanja mesta zatočenja u BiH i nestalih osoba u vezi sa ratom na Kosovu, 25.2.2021. u 11 časova, preko Zoom platforme.

 

Udruženje za tranzicijsku pravdu, odgovornost i sjećanje u BiH (TPOS) i Centar za demokratiju i tranzicijsku pravdu (CDTP) su tokom višegodišnjeg rada prikupli podatke o preko 950 od najmanje 1,500 logora i drugih mesta zatočenja u BiH, koliko ih je bilo prema procenanama više različitih izvora. Postojanje između 300 i 350 logora, zatvora i drugih javnih i privatnih objekata u kojima su izvršeni ratni zločini prema vojnim zarobljenicima i civilnim zatočenicima, utvrđeno je presudama Haškog tribunala, Suda BiH i drugih nacionalnih sudova. Pored dokumentovanja zatočeničkih objekata na osnovu sudskih činjenica, TPOS i CDTP istražuju mesta zatočenja koja se navode u evidencijama udruženja logoraša, medijskim izveštajima, publikacijama, izveštajima Komisije eksperata UN, vlada, međunarodnih nevladinih organizacija za ljudska prava i u drugim izvorima. Do sada su dokumentovali preko 600 javnih i privatnih objekata, među kojima su pored zatvora, policijskih stanica i kancelarija, kasarni, baraka i hangara nekadašnje JNA, i učionice osnovnih i srednjih škola, fabrike, hoteli, restorani, sportske sale, privatne kuće, štale, tuneli, bunkeri, podrumi i razni napušteni objekti. Ovom prilikom, istraživači TPOS-a i CDTP-a prikazaće funkcionisanje velikih logora/zatvora u opštinama Mostar, Čapljina, Ljubuški, Brčko i Konjic, na osnovu sudskih činjenica, ali i mesta zatočenja u tim opštinama  do kojih su došli isključivo terenskim istraživanjem. Mesta zatočenja biće prikazana i iz ugla svedoka pred MKTJ i preko dokumenata na kojima su utemeljene presude.

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë – FDHK) prikupili su podatke o svim civilnim i vojnim žrtvama u vezi sa ratom na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine (13.500), i ti su podaci javno dostupni na veb-stranicima ovih organizacija. Ovom prilikom predstaviće osnovne nalaze istraživanja nestalih osoba (1650) u vezi sa ratom na Kosovu: informacije o neotkrivenim lokacijama masovnih grobnica sa većim brojem žrtava poseduju komande brigada VJ (posebno 549. i 37. mtbr), nekadašnji komandanti VTO i odreda PJP, i komande operativnih zona  i lokalnih štabova OVK; postoje ozbiljne indicije da se na lokacijama već otkrivenih masovnih grobnica nalaze i posmrtni ostaci žrtava koje su poslednji put viđene u grupi žrtava čiji su posmrtni ostaci ekshumirani; na listama MKCK-a postoji nekoliko imena žrtava koje nisu nestale u vezi sa ratom, ali nedostaju imena nekoliko žrtava koje su porodice sahranile u junu 1999. godine, a eksperti Kancelarije UNMIK-a za nestala lica ekshumirali 2007. godine, zbog pogrešne identifikacije, kao i imena nekoliko žrtava čiji nestanak nije prijavljen, jer nema članova porodice koji mogu da daju uzorak krvi.

 

Kako biste prisustvovali prezentaciji, potrebno je da se registrujete na sledećem linku:
https://zoom.us/meeting/register/tJYscuutqj0pH9GM1wE1rrGd75ghQPKLlmRF

 

Govornici:

Mirna Alibegović, Benjamin Sabljica i Zlatica Gruhonjić (TPOS i CDTP) i Nataša Kandić, Predrag Miletić i Bekim Blakaj (FHP i FDHK)