REKOM mreža pomirenja

t_forum-logo.jpg

27.06.2011.

VIII Međunarodni forum za tranzicionu pravdu u post-jugoslovenskim zemljama

t_forum-logo.jpg

Skup je održan 27. juna/lipanja 2011. u hotelu Holiday Inn u Sarajevu, BiH. Na otvaranju su govorili Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva, BIH, Dženana Karup Druško, Udruženje/Udruga BH Novinari, BiH, i Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo, Srbija.

Za razliku od prethodnih foruma, koji su bili u funkciji debate o osnivanju REKOM, cilj ovog foruma bio je da sagleda i oceni rezultate procesa tranzicione pravde iz ugla žrtava, međunarodnih i domaćih institucija tranzicione pravde, organizacija za ljudska prava, epistemološke zajednice, kao i Koalicije za REKOM i voditelja procesa REKOM, i da predloži strategije za podsticanje institucija i društva u regionu nekadašnje SFRJ da preuzmu odgovornost za uspostavljanje pravde za počinjene ratne zločine.

“Ovo je pokušaj da proces suočavanja sa prošlošću predamo institucijama, zato što civilno društvo, uključujući i Koaliciju za REKOM, može značajno da doprinese stvaranju uslova u kojima bi se odvijao proces suočavanja sa prošlošću, ali nikako ne može da vodi taj proces suočavanja sa prošlošću. O ulozi institucija u tom procesu treba da govore oni koji predstavljaju institucije. Naš pokušaj da zapravo na ovaj način uspostavimo jedan javni dijalog u kojem će predstavnici institucija javno govoriti o tim rezultatima”, rekla je Nataša Kandić na otvaranju skupa.

Na Forumu je učestvovalo preko 200 ljudi iz celog regiona, uključujući i ministre policije i pravde, ljudskih prava, tužioce, sudije, advokate, poslanike, eksperte, žrtve, veterane, aktiviste za ljudska prava, predstavnike crkava i verskih zajednica iz regiona, kao i predstavnike međunarodnih institucija.

Program

Transkript

Učesnici

Galerija