REKOM mreža pomirenja

t_forum-logo.jpg

27.06.2011.

VIII Međunarodni forum za tranzicionu pravdu u post-jugoslovenskim zemljama

t_forum-logo.jpg

Skup je održan 27. juna/lipanja 2011. u hotelu Holiday Inn u Sarajevu, BiH. Na otvaranju su govorili Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva, BIH, Dženana Karup Druško, Udruženje/Udruga BH Novinari, BiH, i Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo, Srbija.

Za razliku od prethodnih foruma, koji su bili u funkciji debate o osnivanju REKOM, cilj ovog foruma bio je da sagleda i oceni rezultate procesa tranzicione pravde iz ugla žrtava, međunarodnih i domaćih institucija tranzicione pravde, organizacija za ljudska prava, epistemološke zajednice, kao i Koalicije za REKOM i voditelja procesa REKOM, i da predloži strategije za podsticanje institucija i društva u regionu nekadašnje SFRJ da preuzmu odgovornost za uspostavljanje pravde za počinjene ratne zločine.

“Ovo je pokušaj da proces suočavanja sa prošlošću predamo institucijama, zato što civilno društvo, uključujući i Koaliciju za REKOM, može značajno da doprinese stvaranju uslova u kojima bi se odvijao proces suočavanja sa prošlošću, ali nikako ne može da vodi taj proces suočavanja sa prošlošću. O ulozi institucija u tom procesu treba da govore oni koji predstavljaju institucije. Naš pokušaj da zapravo na ovaj način uspostavimo jedan javni dijalog u kojem će predstavnici institucija javno govoriti o tim rezultatima”, rekla je Nataša Kandić na otvaranju skupa.

Na Forumu je učestvovalo preko 200 ljudi iz celog regiona, uključujući i ministre policije i pravde, ljudskih prava, tužioce, sudije, advokate, poslanike, eksperte, žrtve, veterane, aktiviste za ljudska prava, predstavnike crkava i verskih zajednica iz regiona, kao i predstavnike međunarodnih institucija.

Program

Transkript

Učesnici

Galerija

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.