REKOM mreža pomirenja

26.02.2019.

Nesib Mandžić

Izvod iz video zapisa svedočenja Nesib Mandžić

Predmet: Blagojević i Jokić (IT-02-60)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: PeterMcCloskey

Sudija: Liu Daqun

Datum svedočenja: 07. 07. 2003.

Nesib Mandžić svedoči na suđenju Vidoju Blagojeviću, komandantu 1. bratunačke lake pešadijske brigade i Draganu Jokiću, potporučniku 5. korpusa VRS koji su osuđeni pokomandnoj odgovornosti za saučesništvo u genocidu i zločin protiv čovečnosti u Srebrenici. Blagojević je osuđen na 15, a Jokić na 9 godina zatvora.

Produkcija: Koalicija za REKOM, februar 2019.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.