REKOM mreža pomirenja

CroppedImage1170657-5

03.04.2015.

Dokumentiranje ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991 – 1995

dokumenta

 

 

Osnovni motiv provedbe projekta “Ljudski gubici u Hrvatskoj 1991.-1995.” jest činjenica da niti petnaest godina nakon završetka ratnih sukoba nije utvrđen vjerodostojan, provjerljiv i neprijeporan broj žrtava rata, prije svega ubijenih i nestalih, s područja cijele Republike Hrvatske.

Neophodnost realizacije ovog projekta proizlazi iz potrebe za sprečavanjem političkih i ideoloških
manipulacija brojem žrtava tijekom rata u Republici Hrvatskoj. Takvo stanje ne pridonosi u dovoljnoj mjeri ublažavanju ratnih posljedica što je preduvjet razvoja multietničkih i multikulturalnih sredina. Utvrđivanje činjenica o ratnim događajima i posljedicama izuzetno je važno za građane/ke RH, stanovnike/ce susjednih postjugoslavenskih zemalja i cijele Europe.
Realizacija ovog projekta onemogućit će proizvoljne, netočne i zlonamjerne manipulacije brojem žrtava rata.

Osiguranje relevantnih podataka također je od pomoći institucijama i organizacijama koje sudjeluju u procesima kažnjavanja (domaći sudovi, MKSJ), izgradnje održivog mira i povjerenja. Na taj način pridonosi se individualizaciji odgovornosti za zločine.

U istraživanju polazimo od pretpostavke da je nužno utvrditi činjenice o svim žrtvama i stradalnicima, bez obzira na njihovu etničku, političku, socijalnu pripadnost ili svojstvo. Pri dokumentiranju ljudskih gubitaka koristimo primjerenu znanstveno utemeljenu metodologiju i suvremene tehnike istraživanja.

Žrtvama rata želimo odati pijetet tako što ćemo omogućiti da njihova imena i okolnosti stradanja budu poznate bez obzira na to kojoj su etničkoj ili vjerskoj skupini pripadali, koju su političku ili ideološku ideju branili. Smatramo da je obaveza svakog društva osvijestiti da žrtve ratnih stradanja nisu naprosto brojevi, već ljudi s imenom i prezimenom.

CILJEVI
Glavni ciljevi projekta su:

  • Utvrditi što potpuniji broj žrtava rata 1991. – 1995. te činjenice o njihovom stradanju
  • Osigurati javno dostupnu i pretraživu bazu s relevantnim podacima.

Glavni rezultat projekta bit će poimenični pregled svih žrtava s osnovnim podacima: datum i mjesto rođenja, imena roditelja, prebivalište, etnička pripadnost, vrijeme, mjesto i način stradanja i status (civilni ili vojni).
U pregled će biti uključeni i drugi bitni podaci ukoliko su poznati (npr. stručna sprema, radni status, vjerska pripadnost, bračno stanje, lokacija sahrane…). Prikupljeni podaci bit će dostupni javnosti u elektronskom i tiskanom obliku.

Dosadašnji rezultati

Od početka projekta, marta 2012. godine do kraja decembra 2014. godine, prikupljeno je 1.406 izjava svedoka/članova porodica žrtava i 3.634 dokumenta u kojima se pominje 2.906 ratnih žrtava srpske nacionalnosti, i to na osnovu izjava 1.917 žrtava, dok se u dokumentima pominje 989 žrtava koje su izgubile život ili nestale u vezi sa ratom u Hrvatskoj. Među žrtvama, 1.182 je civila i  1.724 vojnika. Prikupljeni podaci dokumentovano pokazuju da je najveći broj srpskih civila i vojnika izgubio život ili nestao u dvema vojno-policijskim operacijama Hrvatske vojske: u „Bljesku“ 38 civila i 83 vojnika, a u „Oluji“ 418 civila i 363 vojnika.

 Dokumentiranje ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991 – 1995