REKOM mreža pomirenja

KKP naslovna SRP

28.12.2015.

Kosovska knjiga pamćenja 1998-2000. [liflet]

Dokumentovanje ljudskih gubitaka u ratu na Kosovu i u vezi sa tim ratom deo je regionalnog projekta “Jačanje procesa REKOM” koji podržavaju Evropska komisija, The Rockefeller Brothers FundThe Civil Rights Defender, The Comité catholique contre la faim et pour le développement, Swiss Federal Department of Foreign Affairs. Sadržaj ovog lifleta je rezultat empirijskog istraživanja, koje sprovode Fond za humanitarno pravo Kosovo i Fond za humanitarno pravo, i ne odražava stavove donatora koji podržavaju projekat.

http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/