REKOM mreža pomirenja

Dealing_intext_002-1468327277

08.08.2016.

Dijalog Kosova i Srbije: suočavanje s prošlošću

Reconciliation

Dijalog između Kosova i Srbije, pod posredstvom EU, koji je počeo 2011, ima za cilj da poboljša svakodnevni život ljudi, reši krupne bilateralne političke i tehničke probleme i unapredi evropsku budućnost regiona. Održivi mir na Kosovu se ne može uspostaviti bez suočavanja s prošlošću, naime: iskazivanje istine o prošlosti i izvinjavanje za ratne zločine i kršenje ljudskih prava, sudbina nestalih osoba, reparacija za materijalnu štetu. Ove krupne teme, koje su dosad ignorisane u dijalogu između Kosova i Srbije, jesu ključne za poboljšanje svakodnevnog života ljudi na Kosovu koji su deo svih etničkih grupa.

 

Piše Nora Ahmetaj

 

Prema tome, kao zabrinuta građanka Kosova, a vođena demokratskim ubeđenjima da su najefikasniji oni mirovni procesi koji predstavljaju stavove zajednica o čijim se interesima radi, kao i oni koji su inkluzivni, participatorni i transparentni, predlažem da se suočavanje s prošlošću uvrsti u dnevni red dijaloga između Kosova i Srbije, pa da se time jednom zasvagda reše bolni problemi koji vise u vazduhu u kosovskom društvu proteklih 17 godina.

Od krucijalnog je značaja da naredne teme postanu integralni deo sledećih rundi tehničkog i političkog dijaloga u Briselu.

Izvinjenje za ratne zločine i kršenje ljudskih prava

Upućivanje izvinjenja je neizbežno u suočavanju s prošlosti i izgradnji bolje, mirnije budućnosti. Izvinjenje obuhvata priznavanje toga da su se kršenja ljudskih prava i ratni zločini dogodili. Obuhvata prihvatanje političke i moralne odgovornosti za greške, time se izražava žaljenje, poniznost i kajanje za nasilje koje se desilo, i time se objašnjaju okolnosti i uloge koje su pojedinci i zajednice imali u sukobu. Izvinjenje takođe obuhvata traženje oproštenja i afirmativno obavezivanje u sprečavanju sličnog ponašanja ubuduće, kao i nuđenje nekog oblika kompenzacije za štetu počinjenu nad ljudima i za materijalnu štetu.

Izvinjenje oslobađa dato društvo od prošlosti i pomaže tome da „rane“ preživelih i porodica žrtava zacele. Iako su Vlada Srbije i šira politička vrhuška ponudili neki oblik izvinjenja narodu Bosne i Hercegovine, oni se još nisu izvinili za ratne zločine i kršenje ljudskih prava na Kosovu. Zvanično izvinjenje za ratne zločine i kršenje ljudskih prava od strane Vlade Srbije bi olakšalo pomirenje i otvorilo nove mogućnosti za prekograničnu saradnju. Izvinjenje je visoko cenjena evropska vrednost koja u prvi plan stavlja mir i pomirenje.

EU, kao posrednik dijaloga, bi trebalo da obuhvati nuđenje izvinjenja kao simboličnog oblika reparacija, kao jednog od ključnih preduslova za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije i za mir između dvaju društava.

Nestale osobe

Problem nestalih osoba se vuče od kraja sukoba 1999. godine i on je izazvao nezamislivu patnju porodica nestalih i celog društva. Na današnji dan, ima još 1.621 osoba koja se vodi kao nestala. Rešavanje sudbine nestalih osoba je ključno kako bi se prošlost ostavila iza nas i da bi se radilo na izgradnji mirnije budućnosti. EU, kao posrednik dijaloga između Kosova i Srbije, bi trebalo da uvrsti pitanje nestalih osoba u tehnički dijalog i da ohrabri obe vlade, a posebno Srbiju, da se ozbiljno pozabavi ovim odugovlačenim i neizvesnim pitanjem.

Porodice stradalih i nestalih osoba na Kosovu imaju pravo da znaju istinu o sudbini svojih voljenih. Prema tome, Vlada Srbije i Vlada Kosova bi trebalo da sarađuju i budu konstruktivni, kao i da deluju u duhu dijaloga i rade u skladu sa potpisanim sporazumima.

Reparacije za ekonomsku štetu

Gotovo 40 odsto svih stambenih kuća na Kosovu je teško oštećeno ili sasvim uništeno tokom rata 1998-1999. Od ukupno 237.842 kuće, 45.768 je teško oštećeno, a 46.414 je uništeno.

Pitanje ljudskih i ekonomskih gubitaka i mera u kojoj su oni zaštićeni jeste zaista složeno pitanje koje je uticalo na sve zajednice na Kosovu pre sukoba i posle njega. Ono utiče na sve aspekte života u društvu koje je i dalje duboko podeljeno duž etničkih i identitetskih linija. U periodu između kraja sukoba, juna 1999, i potpisivanja jednostrane deklaracije o nezavisnosti, 17. februara 2008, ove etničke linije su ostale čvrsto ukotvljene.

Srpska vlada je moralno, pravno, politički i finansijski odgovorna da kompenzuje isplate za neplaćeni dug kosovskim Albancima i drugim nesrbima od kraja 1998-1999. Penzioni fond je i dalje osetljivo pitanje i nejasno je hoće li ikada biti rešeno na državnom nivou, a od strane dveju vlada. Radeći na individualnom nivou, kosovski građani koji žele da povrate neisplaćeni dug, možda će čekati godinama dok pravda ne bude zadovoljena. Kosovska vlada i njene institucije bi trebalo da pregovaraju sa Srbijom.

Srbija treba da bude odlučna da raščisti sa prošlošću ako ne želi da bude odbačena, što je pozicija koju trenutno ima u regionu i van njega, a kako bi bila smatrana ozbiljnim partnerom i ravnopravnim članom međunarodne zajednice.

Kosovska vlada bi trebalo da bude ozbiljni partner i prizna da je oko 1.196 Srba i 445 Roma ubijeno u otmicama ili se ne zna gde se nalaze od kraja sukoba na Kosovu.

Obe strane, Kosovo i Srbija, bi trebalo eksplicitno da po strani ostave nesuglasice kako bi mogli da se usredsrede na međusobno razumevanje. Upravo to i predstavlja dijalog.

 

(Kosovo 2.0, 12.07.2016.)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.