REKOM mreža pomirenja

05.07.2018.

Javni medijski servisi su u obavezi da promovišu REKOM

Dinko Gruhonjić

Dinko Gruhonjić

Kada su u pitanju teme poput tranzicione pravde, suočavanja s nedavnom ratnom prošlošću, pomirenja i normalizacije odnosa, blago rečeno – one ne stoje visoko na agendi velike većine mejnstrim medija na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Reklo bi se da je situacija uglavnom upravo obrnuta: znatna većina glavnih medija i danas služi pre svega kao propagandna alatka nacionalističkih vlasti, koje su više sklone manipulacijama nego li činjeničnom pristupu nedavnoj ratnoj prošlosti.

Mediji, dakle, većinom pothranjuju uvrežene predrasude i stereotipe među susednim zemljama i narodima te tako doprinose održavanju atmosfere „zamrznutog konflikta“, umesto promociji inicijativa poput REKOM-a, čija je svrha raščišćavanje sa teškim nasleđem ratova iz devedesetih godina 20. veka.

Drugim rečima, umesto da govori o žrtvama, većina medija i danas radije promoviše osuđene ratne zločince, kojima se dodaje pridev „naših“ te se na taj način krivica za počinjene ratne zločine zapravo kolektivizira i poistovećuje sa čitavim narodima umesto sa pojedincima koji su pravosnažno osuđeni za  ratna zverstva.

U tome, naravno, prednjače opskurni tabloidi, naročito u Srbiji, koji ne prezaju ni od najgorih i najvulgarnijih uvreda na račun susednih naroda i država, što sve podseća na huškačku medijsku pripremu ratova s kraja 20. veka. Pošto je, barem nominalno, reč o privatnim medijima, oni koriste izgovor nezavisnosti uređivačke politike za mržnju koju šire. Taj izgovor je u koliziji sa osnovnim postulatima medijske profesije, kao i sa novinarskim kodeksima, jer bi mediji morali pre svega da zastupaju javni a ne partikularni interes različitih centara moći.

No, ono što svakako još više zabrinjava jeste činjenica da i većina javnih medijskih servisa u regionu takođe ili ne pridaje dovoljno pažnje inicijativama poput REKOM-a, koje vode normalizaciji odnosa, već ih ili ignorišu ili i oni perpetuiraju predrasude i stereotipe. To ne samo da nije u skladu sa novinarskim kodeksima, već je i u veoma jasnoj suprotnosti sa medijskim zakonodavstvom, koje javnim servisima jasno propisuje obavezu zaštite najšireg spektra javnog interesa.

Zbog toga, kao i zbog činjenice da su današnji javni medijski servisi zapravo naslednici nekadašnjih državnih televizija koje su prednjačile u huškanju na rat krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog veka, oni bi u svakom smislu morali da budu avangarda procesa normalizacije odnosa u regionu.

U tom smislu, morali bi da promovišu i aktivnosti Inicijative za REKOM, a potpisivanje sporazuma o osnivanju REKOM-a svakako bi moralo da prati i propisivanje obaveze javnim medijskim servisima da postanu platforma za glas žrtava a ne za glas ratnih zločinaca. S obzirom na činjenicu da su javni televizijski servisi i danas najuticajnije informativne medijske kuće, nema nikakve sumnje da bi otvaranje tih televizija za javna svedočenja žrtava značajno doprinelo procesu normalizacije odnosa u regionu.

Glas žrtava, kao što se pokazalo i do sada u retkim prilikama kada su javni servisi promovisali takve priče, svakako bi probudio i uspavanu a toliko potrebnu empatiju kod građana. Umesto nametnute podele na „nas“ i „njih“, javne televizije mogle bi da doprinesu jedinoj mogućoj podeli na žrtve i na ratne zločince. Pred suzama majki koje su izgubile sinove, pred patnjom uništenih porodica, pred bolom silovanih…, nemoguće je ostati ravnodušan i nemoguće je ne biti čovek.

Takav pristup bi svakako pomogao javnim medijskim servisima u regionu da se izbore za ono što im takođe pripada po slovu zakona: za nezavisnu uređivačku politiku, od koje su danas daleko. To bi i za te medije svakako bilo svojevrsno suočavanje sa sopstvenom nečasnom ulogom u našoj zajedničkoj nedavnoj prošlosti. No, možda je baš to – sem veoma jakog političkog pritiska nacionalističkih političkih elita i posednika ratom stečenog kapitala – upravo najveći kamen spoticanja za same javne servise i ljude koji kroje njihovu uređivačku politiku.

(Objavljeno na europeanwesternbalkans.rs, 3.7.2018.)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.