REKOM mreža pomirenja

Hajrudin Karić na suđenju Radovanu Karadžiću (ICTY TV, 23.06.2011.)
Hajrudin-Karic_ICTY_20110623

27.07.2018.

Hajrudin Karić

Glas žrtava, Hajrudin Karić, Haški Tribunal, ICTY, Karadžić (IT-95-5/18), KOMRA, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, MKTJ, O-Gon Kwon, Radovan Karadžić, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Robert M. Hayden, Sarajevo 1992, Victims’ Voice, Vojska Republike Srpske

Hajrudin Karić bio je sa još oko stotinu bosanskih Muslimana zatočen u Domu kulture na Palama, a kasnije u zatvoru „Kula“ u Lukavici. Opisao je teška prebijanja i druge vrste zlostavljanja kojima je bio izložen od maja do kraja avgusta 1992. godine.

Bivši predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

 

Predmet: Karadžić (IT-95-5/18)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Robert M. Hayden

Sudija: O-Gon Kwon, predsedavajući

Datum svedočenja: 23.06.2011. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Svedok Hajrudin Karić opisuje da su posebno surovom tretmanu bili izloženi na Palama, a mnogi zatočenici koje su vojnici i policajci odvodili na batinanje nikada se nisu vratili. Jednog dana, opisao je Karić, izveli su ga iz sale sa zatočenicima odveli ga u drugu prostoriju gde su ga čekala dvojica srpskih vojnika s drvenim palijama.

Drugom prilikom, u salu je došao načelnik policije na Palama Malko Koroman. U zatvoru „Kula“ ih je u avgustu obišao i Radovan Karadžić u društvu britanskog ploitičara Pedija Ešdauna (Paddy Ashdown), predstavnika ICRC i novinara.

Do 28. avgusta kada su razmenjeni, prema rečim svedoka, preživelo je samo njih 34, a sam svedok je za ta tri meseca izgubio 50 kilograma.

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

Obrada: Koalicija za REKOM, oktobar 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.