REKOM mreža pomirenja

Projekt Evropa_ 125 godina kasnije (Heartefact)
Heartefact_25-godina-kasnije_Karanovic_Suljagic_Srbljanovic_Forum-Evropa_20200720

20.07.2020.

Forum Evropa: Debata o Srebrenici

Biljana Srbljanović, Emir Suljagić, Forum Evropa, Genocid u Srebrenici, Heartefact Fond, Kultura sećanja, Mirjana Karanović, Remarker Media

Trećom debatom u okviru projekta Forum Evropa, Hartefakt fond je nastavio program kojim obeležava 25. godišnjicu genocida u Srebrenici.

U razgovoru pod naslovom “25 godina kasnije” koji je moderirao Ognjen Aksentijević, učestvovali su glumica Mirjana Karanović, dramaturškinja i programska direktorka Hartefakt fonda Biljana Srbljanović i direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Emir Suljagić.

Učesnici su govorili o poziciji umetnika i kulturnih radnika u odnosu na zločin i njegovu ulogu u javnom diskursu, o individualnim naporima u određivanju zločina u Srebrenici kao genocida, i o doprinosu kulture i umetnosti prihvatanju jednog novog društvenog narativa i izgradnji kulture sećanja. Karanović, Srbljanović i Suljagić su, nastupajući iz ugla svojih profesionalnih uloga, ali i iz ličnog iskustva, govorili o umetničkom angažmanu na Balkanu koji je nastao kao rezultat bavljenja genocidom u Srebrenici i izgradnji kulture sećanja kroz lične priče i istraživanja o zločinima genocida. Mirjana Karanović i Biljana Srbljanović su posebno objasnili poziciju umetnika u Srbiji u odnosu na zločin, o svojim naporima za uspostavljanje nedvosmislenog zvaničnog stava prema genocidu, doprinosu kulture i umetnosti u prihvatanju jednog novog narativa i kulturi sećanja.

Razgovor je dostupan za preslušavanje na portalu Remarker media.