REKOM mreža pomirenja

Projekt Evropa_ 125 godina kasnije (Heartefact)
Heartefact_25-godina-kasnije_Karanovic_Suljagic_Srbljanovic_Forum-Evropa_20200720

20.07.2020.

Forum Evropa: Debata o Srebrenici

Biljana Srbljanović, Emir Suljagić, Forum Evropa, Genocid u Srebrenici, Heartefact Fond, Kultura sećanja, Mirjana Karanović, Remarker Media

Trećom debatom u okviru projekta Forum Evropa, Hartefakt fond je nastavio program kojim obeležava 25. godišnjicu genocida u Srebrenici.

U razgovoru pod naslovom “25 godina kasnije” koji je moderirao Ognjen Aksentijević, učestvovali su glumica Mirjana Karanović, dramaturškinja i programska direktorka Hartefakt fonda Biljana Srbljanović i direktor Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Emir Suljagić.

Učesnici su govorili o poziciji umetnika i kulturnih radnika u odnosu na zločin i njegovu ulogu u javnom diskursu, o individualnim naporima u određivanju zločina u Srebrenici kao genocida, i o doprinosu kulture i umetnosti prihvatanju jednog novog društvenog narativa i izgradnji kulture sećanja. Karanović, Srbljanović i Suljagić su, nastupajući iz ugla svojih profesionalnih uloga, ali i iz ličnog iskustva, govorili o umetničkom angažmanu na Balkanu koji je nastao kao rezultat bavljenja genocidom u Srebrenici i izgradnji kulture sećanja kroz lične priče i istraživanja o zločinima genocida. Mirjana Karanović i Biljana Srbljanović su posebno objasnili poziciju umetnika u Srbiji u odnosu na zločin, o svojim naporima za uspostavljanje nedvosmislenog zvaničnog stava prema genocidu, doprinosu kulture i umetnosti u prihvatanju jednog novog narativa i kulturi sećanja.

Razgovor je dostupan za preslušavanje na portalu Remarker media.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.