REKOM mreža pomirenja

21.03.2010.

Finka Bobaš

Svedočenje koje rasvetljava stradanje meštana hrvatskih meštana sela Krušice kod Viteza, kada su u taj kraj Bosne i Hercegovine stigle jedinice mudžahedina. Finka Bobaš, lekarka, provela je par meseci u zarobljeništvu, a njen sin je bio ranjen. Kuća porodice Bobaš je spaljena a kompletna imovina opljačkana.
Svedočila je na Šestom regionalnom forumu za tranzicionu pravdu u Novom Sadu, 20-21. marta 2010.

Svedočenje Finka Bobaš

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.