REKOM mreža pomirenja

Fehim Elhsani svedoči u Hagu (ICTY TV, 21.02.2002.)
Fehim-Elshani_2_Milosevic_ICTY_200230221

10.07.2017.

Fehim Eljšani / Fehim Elshani

Fehim Eljšani, Fehim Elshani, Glas žrtava, Haški Tribunal, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovo 1999, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policija Srbije, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Richard May, Selo Nogavac, Slobodan Milošević, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zëri i viktimave

Fehim Eljšani / Fehim Elshani je opisao granatiranje svog sela Nogavca/Nagafc 25.03.1999. godine i ulazak srpskih vojnika.

Slučaj Tužilac protiv Slobodana Miloševića je prekinut po smrti optuženog 11.03.2006. godine, bez mogućnosti donošenja presude kojom bi se utvrdila krivična odgovornost.

 

Predmet: Milošević (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Christina Romano

Sudija: Richard May, predsedavajući

Datum svedočenja: 21.02.2002. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Fehi­m Elj­ša­ni / Fehim Elsha­ni je kosovski Albanac iz Nogavca/Nagafc, opština Orahovac/Rahovec, rođen 1934. godine. Do 1991. godine radio je kao raču­no­vo­đa u opšti­ni Ora­hova­c/Rahovec. Otpušten je, jer je podržao štrajk radnika za nezavisnost Kosova. Od tada se bavio zemljoradnjom.

Svedok je 25.03.1999. godine bio u svojoj kući, s braćom Ćerimom/Qerim i Ismailom, kada su srpske vojne snage, oko 14:00 časova, ušle u njegovo selo Nogavac/Nagafc. Zapaljene su okolne kuće, dok je njegova nije, a borba se nastavila dalje od sela.

Više od 20.000 meštana iz okolnih selâ se okupilo na jednom mestu. Zbeg je krenuo putem prema Orahovcu i Prizrenu. Vojska ih je 27.03.1999. opkolila i naredila da svi idu u Nogavac. Meštani su u međuvremeni skupili više hiljada nemačkih maraka koji su im policajci tražili.

Policajci su ponovo došli u noći 01-02.04.1999. godine, kada je u njegovom dvorištu i u dvorištu njegovog brata ubijeno devetoro ljudi, a više desetina ranjeno. Svedok je siguran da su tada srpske snage namerno gađale selo, meštane i izbeglice koje su se bile sklonile u selu.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, mart 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.