REKOM mreža pomirenja

Dubovac

24.09.2021.

Dubovac/Dubovc, 24.9.1998.

125. mtbr, Dubovac, Dubovc, Kosovo 1998

U šumama planine Ćićavica, koje pripadaju selu Dubovac/Duboc, pripadnici 125. mtbr i MUP-a su  24.9.1998. godine ubili 13 muškaraca, civila, koji su pred srpskim snagama izbegli iz sela Galice/Galicë.  Komandant akcije, major Petko Jovčić je izvestio komandu da je „likvidirano  15 terorista“.

 

Arsim (Isa) Brahimi (1985)

Sejdi (Idriz) Kabashi (1975)

Gani (Fazli) Ademi (1983)

Nazmi (Veli) Halili (1972)

Fatmir (Shashivar) Ademi (1981)

Agim (Selim) Ademi (1970)

Bujar (Hetem) Halili (1981)

Bajram (Bejtullah) Sahiti (1965)

Burim (Ramadan) Ademi (1981)

Hetem (Rizah) Halili (1951)

Nexhat (Kadri) Halili (1981)

Shasihvar (Isa) Ademi (1947)

Bekim (Miftar) Halili (1976)