REKOM mreža pomirenja

IMGL50581

25.02.2016.

Debata o pomirenju u Sarajevu [galerija]

Koalicija za REKOM organizirala je u Sarajevu debatu na temu “Pomirenje iz ugla lokalnih političara i EU”. Ovakve debate već su održane u Zagrebu, Beogradu, Podgorici, Skoplju i Prištini, a učesnici su kao polazište koristili izjave političara iz post-jugoslovenskih zemalja o pomirenju i regionalnoj suradnji, kao i tekst Erica Gordya “Države jugoistočne Evrope, EU i pomirenje”.

Sarajevska debata održana je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 25. februara 2016. godine. Uvodničari na debati su bili profesori Nerzuk Ćurak, Eric Gordy i Ivan Šarčević, a skup je moderirala Dženana Karup Druško.

Više o debati

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.