REKOM mreža pomirenja

Ana Kesić svedoči iz Zagreba na suđenju Milanu Martiću (ICTY TV - 2006)
Ana-Kesic_ICTY_20060321

23.03.2018.

Ana Kesić

Ana Kesić, Glas žrtava, Haški Tribunal, ICTY, Kninska Krajina, KOMRA, Krajina 1991, Martić (IT-95-11), Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milan Martić, MKTJ, Ratni zločini, RECOM, REKOM, Republika Srpska Krajina, Victims’ Voice, Voice of Victims

Ana Kesić je sa svojom rođakom Katarinom oktobra 1991. godine bila zatočena u vatrogasnom domu u Hrvatskoj Dubici. Oslobođene su kao rođake oficira JNA, a većina zatočenika je streljana.

Milan Martić, predsednik samoproklamovane Republike Srpske Krajine, osuđen je za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja i napada na civile na kaznu zatvora u trajanju od 35 godina.

Predmet: Martić (IT-95-11) “Republika Srpska Krajina”

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Alex Whiting

Sudija: Bakone Justice Moloto, predsedavajući

Datum svedočenja: 21.03.2006. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

U oktobru 1991. godine, pripadnici „Milicije Krajine“ Milana Martića su u vatrogasnom domu u Dubici zatočili više od 50 Hrvata, među kojima su bile i svedokinja i njena rođaka. Oslobođene su kada su se javile na poziv stražara da se jave “Kesići”.

Kod izlaza su videle kako u vatrogasni dom stiže još jedan autobus pun ljudi. Naknadno je saznala da nisu svi zatočeni civili bili odvedeni u Knin i Glinu za razmenu, nego da je njih 56 Hrvata pogubljeno u blizini sela Baćin.

Kada su stigle kući, saznale su da su oslobođene zahvaljujući Gliši Obrenoviću, koga su komšije poslale da Anu i Katarinu vrati kući, kao rođake zdravka Vujića, oficira JNA. On im je rekao je da je najbolje da ne napuštaju kuću. Naredne dve godine su provele u podrumu kuće, preživljavajući uz pomoć iz Crvenog krsta.

U oktobru 1993. godine, ona i Katarina su napustile Dubicu. Po povratku 1995. zatekla je sve hrvatske kuće opljačkane i oštećene tri katoličke crkve.

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

Obrada: Koalicija za REKOM, avgust 2017.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.