REKOM mreža pomirenja

Agron Berisha svedoči o ubistvu u Suvoj Reci 26.03.1999. (ICTY TV, 25.02.2002.)
Agron-Berisha_Milosevic_ICTY_20020225

11.07.2017.

Agron Beriša / Agron Berisha

Agron Beriša, Agron Berisha, Glas žrtava, Haški Tribunal, Iain Bonomy, ICTY, KOMRA, Kosovo 1999, Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, Milošević (IT-02-54), MKTJ, O-Gon Kwon, Patrick Robinson, Policija Srbije, Ratni zločini, RECOM, REKOM, REKOM Mreža pomirenja, Richard May, Slobodan Milošević, Suharekë, Suva Reka, Victims’ Voice, Voice of Victims, Vojska Jugoslavije, Zëri i viktimave

Agron Beriša/Agron Berisha je svedočio o ubistvu 49 članova šire porodice Berisha u Suvoj Reci/Suharekë 26.03.1999. godine.

Slučaj Tužilac protiv Slobodana Miloševića je prekinut po smrti optuženog 11.03.2006. godine, bez mogućnosti donošenja presude kojom bi se utvrdila krivična odgovornost.

 

Predmet: Milošević (IT-02-54)

Sud: Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju (MKTJ)

Tužilac: Christina Romano

Sudija: Richard May, predsedavajući

Datum svedočenja: 25.02.2002. godine

 

Izvod iz video zapisa svedočenja

Agron Beri­ša/Agron Berisha, kosovski Albanac iz Suve Reke/Suharekë, rođen 1963, lekar, ože­nje­n, otac tro­je dece.

On je svedok ubistva 49 članova porodice Berisha, u Suvoj Reci/Suharekë koje su na početku bombardovanja NATO-a 26.03.1999. godine počinili srpski policajci.

Agron Beriša/Agron Berisha je 25.03.1999. godine bio u svojoj kući, na 10 metara od kuće rođaka, braće Fatona i Nexhata/Nedžada. U njihovoj kući su pre rata bili smešteni posmatrači OEBS-a (Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju). Kroz prozor je video šsetoricu policajaca koji su ušli kod Fatona i Nexhata. U beli kamion su iz kuće utovarili predmete i dokumentaciju OEBS-a i odvezli.

ledećeg dana, 26.03.1999. godine, oko 12:00 časova, iz svoje kuće video je kada je grupa od 30 do 40 policajaca opkolila Fatonovu i Nexhatovu kuću, i kuću do nje, u kojoj je živeo rođak Veselj/Vesel sa sinovima. Kod Veseljija su se bili sklonili Faton i Nexhat i njihove porodice. Policajci su nosili plave maskirne uniforme s belom trakom oko leve ruke.

Policajci su, prema rečima svedoka, pucali na Sedata i Bujara čim su izašli iz kuće. Kada se pucnjava završila, policajci su iz kuće izneli tela Sedata, Nedžada, Have njihove majke Fatime, svi članovi jedne porodice. Tela su izgorela od pada užarenih gredâ iz njihove kuće koja je cela zahvaćena plamenom.

Drugi su pokušali da se sakriju u obližnjem trgovačkom centru, u jednoj piceriji. Svedok je potom opisao pojedinosti događaja koje je saznao od drugih svedoka: policajci su na grupu od 40 ljudi pucali iz automatskih pušaka i bacali bombe. Policajci su tela ubijenih ukrcali u kamion i povezli u pravcu Prizrena.

 

Transkript svedočenja (engleski jezik): Link

 

Obrada: Koalicija za REKOM, mart 2017.

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.